Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Tågvärldens tyska tungviktare besökte Stockholm

Deutsche Bahns koncernchef Rüdiger Grube i talarstolen i Stockholm. Foto: Christer Wiik
Deutsche Bahns koncernchef Rüdiger Grube i talarstolen i Stockholm. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Christer Wiik - 30 apr 2015

I samband med den Tysk-Svenska Handelskammarens årsmöte den 29 april i Stockholm, fanns Doktor Rüdiger Grube, koncernchef för ett av världens största transport- och logistikföretag, Deutsche Bahn AG, på plats.

På årsmötet, som ägde rum på Tekniska museet, fanns även Sveriges infrastrukturminister, Anna Johansson samt företrädare för svenskt näringsliv på plats.

Tysk-Svenska Handelskammarens uppdrag är att utveckla handeln mellan Tyskland och Sverige. Detta görs genom att hjälpa tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet samt stödja dem i verksamheten när de redan är på plats. I mer än 60 år har Tysk-Svenska Handelskammaren skapat ett omfattande nätverk av beslutsfattare från företag, politik och organisationer.

 Deutsche Bahn bildades 1994 genom en sammanslagning av västtyska Deutsche Bundesbahn och östtyska Deutsche Reichsbahn. I koncernen ingår flera dotterbolag varav ett av de största, DB Schenker, svarar för godstrafiken inom Tyskland samt för andra transportlösningar utomlands. Idag är DB Schenker en global koncern och en av världens största leverantörer av integrerade logistiktjänster.

Med dotterbolag som DB Schenker och Arriva är Deutsche Bahn även en av de största utländska investerarna i svenskt näringsliv. 

Arriva är ett från början brittiskt järnvägsbolag som köptes upp av DB 2010. Arriva bedriver idag buss- och tågtrafik i 12 europeiska länder.

- Skandinavien är en mycket viktig marknad för Deutsche Bahn, sade Rüdiger Grube, som ävennämnde järnvägens avreglering i Europa, som han menar går i otakt länderna emellan och tog han upp ett talade exempel på detta.

- Franska företag kan äntra den tyska järnvägsmarknaden, men tyska företag kan inte gå in i Frankrike, som inte har öppnat marknaden för utländska operatörer. Är det rättvist?  frågade Grube retoriskt.

Apropå landsöverskridande tågtransporter och det nuvarande Fehmarn Bält-beslutet från det danska Folketinget, så ställde sig Grube positiv till tanken på en höghastighetslinje mellan Hamburg-Köpenhamn-Stockholm.

Han berörde även den pågående digitaliseringstrenden som nu påverkar hela transport- och logistiksektorn på alla områden.

Som ett led i denna automations- och digitalieringstrend har tyska regeringen under ledning av förbundskansler Angela Merkel startat framtidsprojektet Industrie 4.0 i samarbete med näringslivet. Det yttersta målet är att den tyska tillverkningsindustrin genom en massiv satsning på ny teknik ska kunna bibehålla sin ledarposition och stärka sin konkurrenskraft gentemot lågkostnadsländer.

- Digitaliseringen kommer nu in i alla affärsområden inom hela transportsektorn och berör även alla sektorer inom Deutsche Bahn-koncernen, sade Grube.

Källor: Tysk-Svenska Handelskammaren, DB

 

Läs mer om Tysk-Svenska Handelskammarens transportseminarium i nummer 3 av Nordisk Infrastruktur 

 

 

 

 

Annons