Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

VR skär ner på personal

Helsingfors Centralstation. Foto: Christer Wiik
Helsingfors Centralstation. Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Markku Björkman - 29 apr 2015

Finska Statsjärnvägarna VR minskar sin personalstyrka. Framförallt de som jobbar med underhållet drabbas. Samarbetsförhandlingar inleds med anställda inom den sektor som sköter underhållet av tågparken.  Samarbetsförhandlingarna berör cirka 300 personer. VR vill få till stånd inbesparingar på flera miljoner.

Bakom problemen ligger den svaga rubeln och krisen i Ukraina som bägge har minskat tågresandet mellan Finland och Ryssland. VR-koncernen gjorde under årets första kvartal en förlust på sju miljoner euro.

Hälften av de finländska företag som gör affärer i Ryssland upplever att de direkt har lidit av västsidans sanktioner mot Ryssland. Det här framgår av en barometer som finsk-ryska handelskammaren har gjort. Den besvarades av 300 företagsrepresentanter.

Det är framför allt svängningarna i rubelkursen som har gett företagen problem. Företagen i Ryssland lider också av den allmänna instabiliteten, det politiska läget samt kundföretagens finansieringsproblem.

Källa: Finlands Radio

 

 

Annons

Annons

Annons

Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron
Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron

Västmetron håller både tidtabellen och budgeten

"metrostation utan invånare"

Finno metrostation väster om den finländska huvudstaden Helsingfors är den första stationen i...