Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 19 2018
Senaste Nytt

Utrymning uppåt – klarar vi det?

Rulltrappa i Stockholms tunnelbana. Foto: Briab
Rulltrappa i Stockholms tunnelbana. Foto: Briab
Publicerad av
Christer Wiik - 25 feb 2015

Sedan rulltrappan vid Östermalmstorgs tunnelbanestation nyligen orsakade allvarliga klämskador har 39 rulltrappor inom Stockholms tunnelbana stängts ned av säkerhetsskäl. Detta skapar nya utmaningar för att kunna utrymma stationerna och när resenärer inte kan lämna plattformarna lika snabbt som tunnelbanesystemet är dimensionerat för.

Att förflytta sig uppför långa trappor är ett område som är relativt outforskat och som är förknippat med stora osäkerheter. Hur påverkas människor vid förflyttningen uppåt och hur kommer gånghastigheterna påverkas av att gå i långa trappor? Klarar alla människor av att utrymma hur långa sträckor som helst uppåt? Om inte, var går då gränsen?

I ett försök att öka tydligheten kring dessa frågor pågår ett stort forskningsprojekt vid avdelningen brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) där Briab är en aktörerna i projektet tillsammans med brandteknik och ergonomi och aerosolteknologi vid LTH och DeBrand. Projektet heter ”Utrymning i långa trappor uppåt: Utmattning, gånghastighet och beteende” och syftar till att kartlägga och mäta fysisk ansträngning, utmattning och beteendeförändringar då personer behöver utrymma via långa trappor uppför. Projektet är samfinansierat av Trafikverket, Brandforsk, Briab Brand & Riskingenjörerna AB och DeBrand Sverige AB.

Under 2014 har bland annat tre fältförsök genomförts i olika trappor och under oktober gjordes det sista försöket i en rulltrappor vid Västra skogens tunnelbanestation för att undersöka effekterna att gå långa sträckor uppför i rulltrappor. Under våren pågår laboratorieförsök med trappmaskin för att undersöka samband mellan utrymning i trappor och fysisk kapacitet.

För närvarande pågår analys av insamlad data och slutgiltig rapport kommer publiceras under hösten 2015. Som en inledande del i projektet har en litteraturstudie (Delin & Norén, 2014) genomförts för att kartlägga det nuvarande kunskapsläget kring fysisk ansträngning och dess påverkan på gånghastigheter, personflöden och beteenden vid utrymning uppför trappor samt hur en trappas design kan påverka utrymningsförloppet vid uppåtgående förflyttning.

Annons

Annons

Annons