Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Jernhusen utvecklar Sävenäs Depå

Sävenäs Depå, Göteborg. Foto: Jernhusen
Sävenäs Depå, Göteborg. Foto: Jernhusen
Publicerad av
Christer Wiik - 23 jan 2015

Jernhusen bygger om Sävenäs Depå i Göteborg i nära samarbete med beställaren Västtrafik. Depån anpassas till en mer flexibel underhållsdepå för den senaste modellen av Västtrafiks pendeltåg. Den totala investeringen uppgår till 50 miljoner kronor.

För att effektivisera tågunderhållet i regionen byggs depån om för att anpassas till Västtrafiks behov. Samtidigt byggs lokalerna ut med 1300 kvadratmeter för kontor och lager.

- För oss är det viktigt att vara lyhörda för Västtrafiks önskemål och tillsammans utvecklar vi depån för att säkerställa deras behov av effektivt tågunderhåll, säger Peter Larsson, affärsutvecklare på Jernhusen.

Byggstart planeras till mars och ombyggnaden beräknas stå färdig till Västtrafiks tidtabellsskifte i december.

- Det nya arbetssättet, att tillsammans med ägaren av depån formalisera och utveckla lösningar i projektet, har fallit väl ut. Vi är mycket nöjda med samarbetet och har som ambition att i framtiden vara en aktiv part i utvecklingen, säger Robert Johansson, affärsutvecklare ansvarig depåer på Västtrafik.

Jernhusen har i dag ett nätverk av depåer som kompletterar varandra, både inom och mellan regioner. Sävenäs Depå i Västra Götaland är ett exempel på hur företaget utvecklar befintliga depåer. Jernhusen utvecklar även helt nya depåer och förvärvar ny mark för att bygga nytt på helt nya platser där efterfrågan från kunder finns, exempelvis depåerna i Boxholm och Raus.

Med rätt placerade depåer, utifrån kundernas behov, bidrar Jernhusen till en effektivare infrastruktur då färre tåg behöver köra tomma på järnvägen för att komma till depåerna. Effektivisering genom minskad tomkörning bidrar i sin tur till minskade kostnader och trängsel på spåren, vilket kommer resenären till nytta.

Annons