Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Punktlighet och lönsamhet, viktigt för järnvägens framtid

Från vänster: Karin Svensson Smith (MP), Pia Nilsson (S), Lars Tysklind (FP) och Jessica Rosencrantz (M). Foto:Jessica Nejman
Från vänster: Karin Svensson Smith (MP), Pia Nilsson (S), Lars Tysklind (FP) och Jessica Rosencrantz (M). Foto:Jessica Nejman
Publicerad av
Jessica Nejman - 04 dec 2014

På Järnvägsdagen 2014 hölls politikersamtal angående järnvägens utveckling och framtid. Medverkande var Karin Svensson Smith (MP), Lars Tysklind (FP), Pia Nilsson (S) och Jessica Rosencrantz (M). Rösterna var enade, punktlighet, lönsamhet och starkare styrregler behövs.

Ämnet under politikersamtalet på Järnvägsdagen i år var ambitioner och syner på framtiden för järnvägen i Sverige. Karin Svensson Smith anser att vi måste börja arbeta mer tillsammans. – Det som behövs är en nationell trafikförsörjningsstrategi, säger hon. Det måste finnas samma och tydligare spelregler för all transport - vi behöver ett mer sammanhållet system.

Lars Tysklind håller med Karin Svensson Smith när det kommer till tydligare regleringar för järnvägen. – Vi behöver bättre styrning och ett bättre samarbeta mellan politiker och branschen. Vi får inte heller glömma hur viktigt det är med konkurrens. En återreglering känns fel och är inte lösningen. Vi måste komma fram med trafikslagsövergripande lösningar och optimera verksamheten.

Pengar måste investeras där det är planerat Pia Nilsson och Jessica Rosencrantz pratar båda om hur viktigt det är att de finansieringar som görs faktiskt används till det ändamål som de var avsedda för. De pratar även om hur viktigt det är med ett förtroende för järnvägen och att ändringar sker där resenärer faktiskt kan se och påverkas av dem. – Det räcker inte med de resurser som finns idag, säger Pia Nilsson. Pengarna måste användas på ett sätt så att resenärerna märker en skillnad. Folket måste få tillbaka ett förtroende för järnvägen, vilket också kräver att man tänker på punktlighet. Vi måste samarbeta, det mest illavarslande är om resenärerna inte längre vill ta tåget på grund av ett minskat förtroende. 

– Vi måste ha ett hårdare system och få ut pengarna dit dem är ämnade, säger Jessica Rosencrantz. Vi måste skapa ett system på EU-nivå där lönsamhet kan ta sig över gränserna. Konkurrens skapar effektivitet och är bra för kvalitén. Därför måste vi även jobba med punktligheten, vi har helt andra krav på tid idag än vad vi hade förr.

Långsiktighet och lönsamhet Politikerna pratar även om vikten av långsiktigt planerande samt en satsning på järnvägen som ger möjlighet till lönsamhet, alltså det ska finnas möjligheter som gör att folk vågar finansiera. – Vi måste kombinera system så att det finns möjlighet till företagsekonomisk lönsamhet, säger Lars Tysklind. Det är inte vi politiker som ska skapa drivkraften utan företagen.

Jessica Rosencrantz håller med och menar att lönsamhet är avgörande för järnvägens framtid. – Lönsamheten är en förutsättning då konkurrens gynnar järnvägen. Vi kan inte bara titta till staten som en möjlighet till finansiering utan måste undersöka andra möjligheter som bland annat privata investeringar.

Pia Nilsson håller delvis med. – Det är dock viktigt att lönsamheten är samhällsekonomisk. Det finns en oro kring privata investeringar och den ska man ha respekt för. Vi får inte riskera att tappa kontrollen. 

Annons

Annons

Annons