Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Nu besiktigas fastigheterna längs Västlänken

Bebyggelse på Kvarnberget i Göteborg. Foto: Rafael Palomo
Bebyggelse på Kvarnberget i Göteborg. Foto: Rafael Palomo
Publicerad av
Christer Wiik - 10 nov 2014

Trafikverket har nu dragit igång med tidiga förbesiktningar av de fastigheter som kan komma att påverkas av projekten Västlänken och Olskroken planskildhet. Detta för att fastställa byggnadernas status inför projektens byggstart.

En förbesiktning görs bland annat för att i god tid kunna vidta eventuella åtgärder som förebygger skador på fastigheter under byggnation. Väggar, tak, eventuella sprickmönster och källarutrymmen granskas nu i de byggnader som kan beröras av byggnationen av projekten Västlänken och Olskroken planskildhet.

Den pågående besiktningen är den första av två som Trafikverket utför för att fastställa fastigheternas status inför projektens byggstart, vilken är beräknad till år 2018. Samtliga byggnader som bedöms kunna påverkas har inkluderats i besiktningen, och det handlar om de byggnader inom ett avstånd av cirka 150 meter från den planerade arbetskorridoren och de med känslig grundläggning.

– För att kunna göra en grundlig besiktning behöver vi komma in i byggnadernas alla utrymmen. Vi har skickat ut ett informationsbrev till fastighetsägarna där vi meddelar att vi nu satt igång med besiktningen. De blir sedan kontaktade ytterligare en gång för att bestämma en passande besiktningstid, och fastighetsägarna kontaktar sedan i sin tur boende och verksamheter, säger Åse Täck, som jobbar med fastighetsfrågor i projekt Västlänken.

De tidiga förbesiktningarna pågår fram till slutet av 2015 och precis innan projektens byggstart utförs ytterligare en förbesiktning. Eventuellt görs mellanbesiktningar under byggnationen och slutligen utförs efterbesiktningar när anläggningen står klar.Källa: Trafikverket

Annons