Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Köpenhamns Metro expanderar ytterligare

Metrotåg vid station DR Byen, universitetsområdet i Köpenhamn. Foto: Metroselskabet/Peter Sørensen
Metrotåg vid station DR Byen, universitetsområdet i Köpenhamn. Foto: Metroselskabet/Peter Sørensen
Danmarks transportminister Magnus Heunicke. Foto: Steen Brogaard
Danmarks transportminister Magnus Heunicke. Foto: Steen Brogaard
Publicerad av
Christer Wiik - 18 jun 2014

Det råder nu högtryck i bygget av Cityringen i Köpenhamns Metrosystem. Ett viktigt framsteg skedde i våras då den ena tunnelborrmaskinen Nora bröt sig igenom till en av de nya stationerna i Metroprojektet, Nuuks Plads vid Nørrebro. Parallellt med projekt Cityringen pågår också bygget av den nordöstra förgreningen av Metron, Nordhavnslinjen, som beräknas bli klar ett år efter Metroringen. Nyligen har även den danska regeringen och Köpenhamns kommun kommit överens om en ytterligare förlängning av metron, till Sydhavnen, där fem nya stationer planeras. 

Cityringen är en drygt 15 kilometer ny dubbelspårig tunnelbanering med 17 stycken nya underjordiska stationer, varav en vid Köpenhamns Centralstation, Hovedbanegården. Den nya Cityringen kommer framför allt att komplettera dagens två metrolinjer och skapa ett vittförgrenande trafiknätverk där 85 procent av Köpenhamns befolkning kommer att ha mindre än 600 meter till närmaste Metro- eller S-tågstation. Att åka hela ringleden beräknas ta cirka 24 minuter. Metron förväntas framförallt ta passagerare från busstrafiken.

TBM:er borrar sig fram

De fysiska anläggningsarbetena för Cityringen satte i gång 2011 och två av tunnelborrmaskinerna i projektet har successivt jobbat sig fram under den danska huvudstaden.

- Den första tunnelborrmaskinen, döpt till Nora, har nu passerat de två första stationerna, Nørrebros Runddel respektive Nuuks Plads.  I sommar anländer Nora till Aksel Møllers Have. Den andra TBM:en, Tria, borrar samma sträckning som Nora och hon har nu borrat sig genom Nørrebros Runddel och är på väg till Nuuks Plads, där hon väntas få ett genomslag i sommar, säger Kåre Møller Madsen, presschef hos Metroselskabet, som också meddelar att stationerna byggs kontinuerligt och att fundamenten för alla stationsväggarna nu har byggts klart.

Nordhavn – nytt stadsutvecklingsområde

Förutom Cityringen skall även Köpenhamns Metro förlängas ut till hamnområdet, Nordhavn, där två nya stationer skall uppföras, Orientkaj respektive Nordhavn.

Den nya bebyggelsen vid det gamla hamnområdet i Nordhavnen är ett nytt stadsutvecklingsområde i norra Köpenhamn. Här ska spektakulär boendemiljö samsas med funktionella kontorsytor i syfte att skapa en attraktiv miljö som ska locka till exklusiv inflyttning. Även arkitektoniskt kommer området att befästa Köpenhamns position på den internationella scenen. Metrosträckningen kommer att vara ett fristående nästan tre kilometer långt nyanlagt spår från den cirkulära metroringen. Stadsdelen är tänkt att direkt och genom omflyttning svälja en del av den prognostiserade befolkningsökningen i Köpenhamn fram till 2025 på 100 000 medborgare. Metro och bekväma cykelvägar ska dominera stadsdelen gröna trafikkoncept. För att ge skjuts åt metrotransport och cykling hålls antalet planerade parkeringsplatser på låg nivå. Ca 11 000 passagerare beräknas dagligen trafikera sträckan från 2025. Metrosträckningen till det ombyggda tidigare hamn- och industriområdet Nordhavn beräknas stå klar senhösten 2019.

- Nordhavn Metro är en oberoende byggprojekt , men byggs ändå tillsammans med Cityringen för att spara tid , pengar och för att samordna byggarbetsplatserna, säger Kåre Møller Madsen.

5 nya stationer i Sydhavnen

Regeringen och Köpenhamns kommun har nyligen enats om att förlänga Metro Köpenhamn till Sydhavnen med 5 nya stationer till en kostnad av 8,6 miljarder danska kronor. Förlängningen av metron till Sydhavnen ses som ett stort steg mot att framtidssäkra kollektivtrafiken i Köpenhamn och motverka ökad trängsel i trafiken.

Genom Sydhavnsmetron kommer de sydliga delarna av centrala Köpenhamn att kopplas ihop med Metronätet. Sydhavnsmetron kommer att utgöra en förgrening från den nya metroringlinjen och fungera som en förlängning av pendellinjen från Nordhavnen till Köpenhamn Hovedbanegård. Sydhavnslinjen blir därmed en integrerad del av Cityringen med direkt anknytning till de mest centrala tunnelbane- och tågstationerna. Sydhavnsmetron beräknas vara klar år 2023.

­- Det är viktigt för regeringen att prioritera kollektivtrafiken. En väl fungerande kollektivtrafik skapar mobilitet och förhindrar trängsel och stödjer därmed en av de grundläggande förutsättningarna för tillväxt. Vi har med hjälp av den danska tågfonden banat väg för en massiv uppgradering av järnvägsnätet till nytta för hela landet. Med införande av Metro till Sydhavnen uppgraderar vi kollektivtrafiken i huvudstadsregionen. Jag är därför mycket glad över detta avtal med kommunen, säger den danska finansministern Bjarne Corydon.

Ny Ellebjerg blir regional knutpunkt

Sydhavnsmetron kommer att sluta vid stationen Ny Ellebjerg. Ny Ellebjerg blir en knutpunktsstation av både regional och nationell betydelse, där en förbindelse skapas för resande från Jylland, Fyn och Väst- och Sydsjälland till Köpenhamns centrum och omgivande områden.  Vissa regionala och fjärrtåg kommer att kunna gå direkt via Ny Ellebjerg till Amager och flygplatsen, vilket kommer att göra omstigningsmöjligheterna i Ny Ellebjerg värdefulla. En viktig knutpunkt i Ny Ellebjerg med en tunnelbanelinje kommer att öka robustheten i kollektivtrafiken och bidra till hela systemets hållbarhet på lång sikt.

Danmarks transportminister Magnus Heunicke säger:

– Nu får metron en extra linje och det är en stor vinst för såväl invånarna i Köpenhamn som de många människor som pendlar in till staden. I stället för att sitta fast i bilköer ovan mark, kommer pendlarna framöver att susa fram under jorden.

Annons

Annons

Annons