Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Tågoperatörerna vill se tyngre lastbilar och miljörabatt för godståg

Foto: Göteborgs Hamn
Foto: Göteborgs Hamn
Publicerad av
Tommy Ekholm - 14 apr 2014

Branschföreningen Tågoperatörerna vill se mer effektiva godstransporter. I detta så är längre och tyngre tåg och lastbilar en komponent. Landets nuvarande järnväg klarar på många håll inte ens tyngden från dagens godståg och detta leder till sänkta maxlaster och hastigheter för godstågen. Att anpassa järnvägens infrastruktur till längre och tyngre tåg kommer att ta tid.

– Längre och tyngre lastbilar kan vara bra för Sveriges konkurrenskraft och för miljön, men det förutsätter att godstågens konkurrenskraft inte försämras ytterligare jämfört med lastbilen. Godstågens konkurrenskraft har inte bara försämrats av det eftersatta underhållet, utan även av statliga beslut om att öka tågtrafikens kostnader genom att höja banavgifterna och låta tågoperatörerna stå för delar av finansieringen av det nya signalsystemet ERTMS, säger Lars Sandberg, utredare på Branschföreningen Tågoperatörerna.

Trafikverket och Trafikanalys har i flera rapporter pekat på att höjningarna av banavgifterna och tågoperatörernas finansieringsansvar för ERTMS ombordutrustning leder till att tågtrafikens kostnader höjs betydligt mer än lastbilstrafikens, vilket i sin tur minskar godstrafiken på järnväg. Trafikverket framhöll i förslaget till nationell plan att vägtransporterna kommer att öka till 2030 på grund av de höjda banavgifterna på järnvägen och svaveldirektivet för sjöfarten. Trafikverkets prognoser till planen visade att marknadsandelen för godstrafik på järnväg kommer att minska och marknadsandelen för godstrafik på lastbil kommer att öka till följd av banavgiftshöjningarna.

Tågoperatörerna menar att denna utveckling riskerar att stärkas ytterligare med tyngre lastbilar och att banavgifterna för godstrafiken därför måste sänkas. Ett ensidigt införande av längre och tyngre lastbilar utan att kompensera godsjärnvägen innebär enligt branschföreningen bara att mer gods kommer att föras över på vägarna och att klimatpåverkan från transporterna kommer att öka.

Varje godståg motsvarar 30 lastbilar på vägarna. Om ett eltåg mellan Malmö och Sundsvall ersätts med lastbilar så ökar koldioxidutsläppen från under 100 kilo till minst 35 ton. Att öka godstrafiken på vägarna på tågtrafikens bekostnad anses av Tågoperatörerna vara kontraproduktivt för Sveriges klimatutsläpp. Tågoperatörerna förordar ett samtidigt införande av tyngre lastbilar och miljörabatter på banavgifterna i godsstråken. Miljörabatter finns i många andra EU-länder och är tillåtet enligt EU:s regelverk. 

Annons