Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Tågtestbana mellan Jörn och Arvidsjaur

 Jörn station. Foto: Wikipedia/Teemu Vehkaoia
Jörn station. Foto: Wikipedia/Teemu Vehkaoia
Publicerad av
Christer Wiik - 28 feb 2014

Rail Test Nordic arbetar med utvecklingen av en 7,5 mil lång testanläggning för spårbunden teknik mellan Jörn och Arvidsjaur i norra Sveriges inland. Testbanan kommer att möjliggöra funktionella tester året runt som efterfrågas av hela Europas tågindustri. De marknadsmässiga förutsättningarna för en upprustning av tvärbanan mellan Jörn och Arvidsjaur, till en fullskalig tågtestanläggning har nu undersökts i en förstudie.

 I en förstudie, finansierad av Vinnova och med IUC Västerbotten som projektledare, har nu de marknadsmässiga förutsättningarna för en tågtestbana mellan Jörn och Arvidsjaur undersökts.

Som en del i förstudien har man träffat några av de största tågtillverkarna i Europa, samt även de som specificerar och köper tåg. Samtliga understryker behovet av en testbana med de egenskaper som planeras för banan mellan Jörn och Arvidsjaur i Västerbottens inland.

Befintliga testbanor i övriga Europa är hårt belagda och det finns en trend att testverksamheten ökar. Tillverkarna själva bedömer att tågtesterna kommer att öka med 50% de närmaste åren.

Förutom ”normal” testverksamhet som görs sommartid finns också behov av att testa tåg under vinterförhållanden. Här finns en stor efterfrågan av att bygga upp kunskap och att utveckla testmetoder. Detta understryker både tillverkare av tåg och de som använder tåg. Vi vet att bristande kvalitet i järnvägssystemet kostar samhället många miljarder i dag och att den enskilt största orsaken till förseningar i tågtrafiken är fordonsfel. Med sin placering mellan Jörn och Arvidsjaur kan testbanan erbjuda funktionella tester året runt, vilket välkomnas av tillverkarna.

Förstudiens goda resultat leder nu vidare till ett nytt steg i testbanans förverkligande. Man kommer att arbeta vidare med en realiseringsstudie där man mer noggrant tittar på utformning av banan, testmetoder, testutrustning, finansieringsformer mm. samt tar fram ett mer detaljerat beslutsunderlag för vidare arbete med bland annat projektering.

 

Annons

Annons

Annons