Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Tågoperatörerna välkomnar utredning

Foto: Stefan Nilsson
Foto: Stefan Nilsson
Publicerad av
Christer Wiik - 03 dec 2013

Branschföreningen Tågoperatörerna ställer sig positiva till delbetänkandet från regeringens utredare.

Tågoperatörerna menar att delbetänkandet innehåller en mängd förslag med stor potential till förbättringar, som att höjningen av banavgifterna behöver koordineras med avgifterna på andra transportslag, mindre insatser som höjer kapaciteten på spåren, tydligare roller och ansvar för Trafikverket och Transportstyrelsen, behovet av ett neutralt organ för kapacitetstilldelning och trafikledning samt analyser av hur ett allt mer rigoröst EU-regelverk för järnvägstrafiken påverkar kostnader och konkurrensförmåga.

- Järnvägsbranschens väg från monopol till en fungerande och öppen marknad är en resa i sig, som ännu inte nått slutdestinationen, säger Christel Wiman, vd för Tågoperatörerna. Det är positivt att utredningen utgått från hur järnvägen ska kunna fungera bättre och hur tågtrafiken ska bidra till ett effektivt och hållbart transportsystem, och inte om tågtrafiken borde återregleras eller inte.

 

Annons

Annons

Annons

Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron
Så här kommer Finno station att se ut när den blir färdig om några år. Finno, som ort, skiljer sig från andra områden som har eller kommer att få en metrostation. Man bygger en metrostation på en plats där det inte bor några människor. Det är mitt i naturen, bredvid ett fågelskyddsområde. Esbo har dock planerat en stadsdel för 17 000 invånare i Finno. Foto: Västmetron

Västmetron håller både tidtabellen och budgeten

"metrostation utan invånare"

Finno metrostation väster om den finländska huvudstaden Helsingfors är den första stationen i...