Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Utredare vill syna järnvägskapacitet

Foto: Kasper Dudzik
Foto: Kasper Dudzik
Publicerad av
Tommy Ekholm - 02 dec 2013

Regeringens järnvägsutredare vill se över hur järnvägarnas kapacitet ska delas ut till olika operatörer. Samtidigt vill han utreda hur kapaciteten ska höjas.

Utredaren Gunnar Alexandersson lämnade i dag en rad rekommendationer till regeringen för fortsatt utredning. Han anser bland annat att tilldelningen av kapacitet till operatörer måste ses över.

-Fler vill in på marknaden, sade han vid en presskonferens.

Vidare vill Alexandersson bland annat också gå vidare med hur själva kapaciteten ska kunna höjas.

-Där finns material i tidigare utredningar att använda.

Alexandersson föreslog också till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) att han i andra delen av sin utredning ska få i uppdrag att granska hur tillgången till stationer för operatörerna ska gå till.

Alexandersson har låtit Handelshögskolan i Stockholm utreda hur svensk lag förhåller sig till EU-rätten på området, och om det vore möjligt att återgå till ett monopol vad gäller transporter av gods och personer.

-Det är egentligen inte möjligt.

Samma svar gäller organisatorisk uppdelning mellan trafik och infrastruktur.

-Om inte EU:s regelverk förändras radikalt framöver.

Däremot kan produktion och underhåll av spår samt upphandling av tjänster mer återföras i centraliserad riktning, uppger Alexandersson.

Stina Bergström, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet (MP) i riksdagen, regerar positivt på Alexanderssons slutsatser.

-Han har plockat ut de problem som finns, säger hon till TT.

Bergström är extra glad för att flera frågor som MP drivit finns med bland rekommendationerna; ökad kapacitet, gemensamma biljett- och informationsstöd för operatörerna samt mer resurser till Trafikverket för kontroll.

-Det öppnar ju för att Trafikverket ska få eget folk som jobbar med järnvägsunderhåll.

När Alexandersson tillsattes i maj kritiserade Anders Ygeman, socialdemokratisk ordförande i riksdagens trafikutskott, utredarens bakgrund i tågbranschen. Nu har Ygeman i stort ingenting emot rekommendationerna:

-De tycker jag i och för sig är goda och pekar på saker som är bra att titta vidare på, säger Ygeman till TT.

Alexandersson vill vidare följa effekterna av den ökade konkurrensen på sträckan Stockholm-Göteborg, och hur operatörerna bättre ska kunna samarbeta så att resenärer ska kunna resa med samma biljett.

-Där finns det definitivt mer att göra.

Vidare vill utredaren titta på hur förvaltningen och ansvar för spår och stationer sköts och kan förbättras, hur marknaden mer ska kunna anpassas för godstrafikens behov samt om Transportstyrelsens olika roller måste förtydligas.

Alexandersson understryker även frågan om hur Sverige mer ska kunna påverka utformningen av EU:s regelverk.

(TT)

 

Annons