Du är här:
Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin ○ Onsdag, oktober 26, 2016

Bidraget är på 300 kronor kvadratmetern per byggd bruttoyta.

Det gamla industriområdet Centralverkstaden – CV – planeras bli en ny stadsdel i centrala Örebro...

Jernhusen ska modernisera Flemingsbergs station. Man investerar 120 miljoner kronor för att göra...

Var varit chef för koncernens logistikdivision.

Förnyelse av signalsystem för tre rangerbangårdar i östfinska orter.

Upprustning i järnvägsnätet skapar förseningar.

Påverkar tågförbindelserna även för godstågtrafiken.

Nödvändiga underhållsarbeten utförs under tågstoppet.

Efter två sommarmånader med bra resultat försämrades punktligheten för de svenska tågen i...

Infrastrukturpropositionen fick av naturliga skäl stort utrymme när infrastrukturminister Anna...

Nästa höst ska det vara klart för invigning.

Alla byggnader inom 150 meter får maximalt vibrationsvärde.

Nu inleds den fjärde upplagan av Persontrafikmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Det övergripande temat för årets mässa är framtidens...

Addnode Groups dotterbolag, TechniaTranscat, har tecknat ett nytt avtal avseende ett PLM-system med tågtillverkaren Stadler. Leveransen omfattar...

Under helgerna i oktober kommer Trafikverket att genomföra banarbete på sträckan Alingsås–Göteborg på Västra stambanan. Under denna period körs...

Skanska investerar 340 miljoner kronor i kontorshuset Juvelen i Uppsala. Kontorshuset på sju våningar intill Uppsala station är utvecklat av...

Den 17 oktober inleder Trafikverket och dess entreprenörer bergarbeten längs järnvägen i Jakobsberg. Arbetena är en del av projekt Mälarbanan, den...

UL har fått i uppdrag att ta fram ett underlag för att skaffa nya tåg till Upptågstrafiken. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet...

Önnestad i Kristianstad kommun, får fler tågstopp i Skånetrafikens nya tidtabell. Fler tågavgångar har varit ett önskemål från Önnestadsborna...

Consilium har erhållit ytterligare en order på brandlarmsystem till spårbunden trafik i Kina.

Trafikverket bjuder nu in till tre informationsmöten i början av december för att presentera aktuellt läge i myndighetens utredningar om...

Ansvarig för kommunikationer i Österrikes huvudstad och ledamot i Wiens kommunfullmäktige, Ulli Sima, trafikföretaget Wiener Liniens, vd Günter...

Consilium har tagit hem en ny order på brandlarm till 400 tågvagnar som byggs i Spanien för fyra kundprojekt i England. Det sammanlagda...

”Mitt och Liberalernas budskap är att om vi ska bygga mer i City måste vi också bygga fler bostäder. De misstag som gjordes när City revs och...

Nio statliga och privata järnvägsföretag från Lettland, Estland och Litauen har nu undertecknat ett avtal om riktlinjerna för Rail Baltica II:s...

Norska Jernbaneverket ser med tillförsikt fram emot de närmaste åren. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande, med anledning av att den...

Som en del av bygget av Fehmarn Bält-förbindelsen kommer järnvägen i Danmark att uppgraderas. Från Vordingborg på Själlands sydspets till Rødby,...

Scandinavian Friction har sedan 1990-talet hjälpt LKAB Malmtrafik med glidlager till malmvagnarna. Nu fördjupar företagen samarbetet med ett nytt...

Efter tre år som vd för Infranord väljer Lars Öhman att avgå. Orsaken är att Lars Öhman vill minska sitt operativa fokus och skapa utrymme för...

"Norrbotniabanan är ett strategiskt viktigt projekt för regionen, Sverige och EU. Än en gång är banan på väg in i den nationella transportplanen,...

Inlandsbanan är nominerad till Årets Turismföretagare 2016. Vinnaren utses 10 november på Guldgalan i Östersund.

Samtliga fyra delprojekt i Ostlänken är upphandlade för projektering och arbetet med optimering av spårlinjerna fortsätter. Det skriver...

I regeringens nyligen presenterade infrastrukturproposition konstateras att...

Uppgörelsen om kollektivtrafikens framtida finansiering mellan Miljöpartiet...

Bombardier och konsortiepartnern Vossloh Kiepe har fått en order på 40...

Den finska huvudstadens nya tunnelbanelinje Västmetro skulle ha inlett...

Från och med den 12 oktober går det att köpa vintersäsongens resor med SJ:s...

Nu ska Spårväg City i centrala Stockholm förlängas 500 meter i västlig...

Nu blir det möjligt att själv enklare välja sittplats på SJs snabbtåg. En...

Nu har Trafikverket stängt det tillfälliga stationshuset och öppnat den nya...

Ett pendeltåg spårade ur i helgen strax öster om New York efter att ha...

Linköping välkomnar att Ostlänken finns med i infrastrukturpropositionen....

Godstransporterna på järnväg i Sverige minskade med 12 procent mellan 2010...

Regeringen ställer sig bakom en etappvis utbyggnad av höghastighetsbanan...

"Vår målsättning är att vi ska bygga nya stambanor i Sverige. Men vi tror...

Nyligen kom beskedet att Moderaterna säger nej till höghastighetsjärnvägen....

Tillväxten inom den kinesiska marknaden för järnvägsteknologi minskar, medan...

Den 3 oktober var sista dagen att tycka till om lokaliseringsutredningen...

Nu får 200 000 hushåll i Västsverige ett erbjudande om att provåka gratis...

Kopparstölder har under de senaste åren blivit ett stort samhällsproblem,...

För att rädda en av tågtillverkaren Alstoms fabriker i östra Frankrike har...

Tågtillverkaren Transmashholding öppnade nyligen officiellt en ny...

Nu lämnar Borås Stad sitt svar på Trafikverkets utredning om Götalandsbanan...

Inom kort kommer Europaparlamentet att diskutera och rösta om ett förslag...

Infrastrukturen i Örebro län är viktig för att transporten av passagerare...

Den 25 oktober arrangerar Tågoperatörerna tillsammans med NJS och Nordic...

Från och med 3 oktober till och med 9 oktober pågår banarbete på Bohusbanan...

Nu har Trafikverkets tidtabeller för alla tågbolag 2017 publicerats, den så...

Skanska har, som en del av Mid-Coast Transit Contractors, tecknat avtal med...

Norwegians lojalitetsprogram, Norwegian Reward, ingår samarbete med A-Train...

Två godståg har kolliderat nära Molkom i Värmland, uppger P4 Värmland.

Orsaken till den svåra tågolyckan i New Jersey i USA igår har ännu inte...

När Sveriges unga yrkesverksamma civilingenjörer röstar fram sina...

Jernhusen anlitar Väte Trafik som från och med 1 januari 2017 kommer att ta...

Trafikverket tillsammans med Eslövs kommun och Region Skåne håller på att...

Abetong har tecknat ett Pre-Joint Venture-avtal med det österrikiska...

Som en del i Västlänkprojektet kommer Göteborgs Stad omvandla...

Dekra har vunnit upphandlingen om att genomföra alla bedömningar som ”Anmält...

Planerna för 1100 nya bostäder i Marieberg har väckts till liv igen....

Nu ska stationshuset som ligger vid museijärnvägen Järdaås-Tallå renoveras....

Ny ballaststoppare från Robel

Bygger på vertikal vibrationsteknik

ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH lanserar en ny version handdriven Ballast stoppare .

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 16
 • Inga kommande evenemang i feb 16
 • Inga kommande evenemang i mar 16
 • Inga kommande evenemang i apr 16
 • Inga kommande evenemang i maj 16
 • Inga kommande evenemang i jun 16
 • Inga kommande evenemang i jul 16
 • Inga kommande evenemang i aug 16
 • Inga kommande evenemang i sep 16
 • Inga kommande evenemang i okt 16
 • Inga kommande evenemang i dec 16
Rss Icon

Många finesser hos DB:s nya ICE 4

Siemens leverantör

Tags in Category