Du är här:
Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin ○ Onsdag, juni 29, 2016

Trafikverket meddelar att Anders Landén blir ny säkerhetschef på myndigheten. Anders har en...

Det är stora förseningar för tåg från Stockholm till Göteborg och Stockholm till Karlstad/Olso...

I april 2017 arrangeras ett motionslopp i den nya tunneln Citybanan. Loppet sträcker sig över 8...

Den spanska tågtillverkaren CAF meddelar att de vunnit ett sexårigt ramavtal med Neapels...

På fredag drar omfattande spårarbeten i gång på Oslos centralstation som pågår i sex veckor...

Varje vår och höst får resenärerna hos Skånetrafiken tycka till om sina bussar och tåg. Hur de...

I sommar fortsätter Trafikverkets arbete med att bygga dubbelspår på Nynäsbanan för att...

Nu startar en ny järnvägspendel som ska binda samman APM Terminals i Göteborg med Karlshamn och...

Under våren har förvaltningen för utbyggd tunnelbana gjort en genomgång av planeringen av nya...

Rejlers har tecknat ett ramavtal med den nya Trafikverksskolan i Ängelholm om uthyrning av...

I år är MTR Express för första gången med i Svenskt kvalitetsindex (SKI:s) stora mätning av den...

Tingsrätten dömer en sedan tidigare dömd klottrare att betala ett skadestånd på drygt 100 000...

Det kan vara intressant att se hur många ton gods som fraktas med lastbil, tåg och båt varje år...

Västmetron kommer inte att börja trafikera den 15 augusti. Det beslöt nyligen styrelsen för...

Den finska tågoperatören VR meddelar att från och med den 20 juni går det snabbare att resa med...

Nyligen så har Trafikverket utsett Malin Holen till ny chef för projekt Ostlänken. Malin kommer...

Den 20 juni är det säsongsstart för årets turist-tåg och sommarsäsongen på Inlandsbanan. Första...

Sverigeförhandlingen har nu nått en överenskommelse med Borås Stad om en station mellan...

Planeringen för dubbelspåret mellan Helsingborg och Ängelholm, går vidare. Trafikverket och dess...

Railcare har fått stora order av Strukton Rail att, som underentreprenör både inom entreprenad...

Sedan den 10 juni måste resenärer på Tvärbanan och Nockebybanan läsa av biljetten mot en stolpe på perrongen innan ombordstigning.

Under sommaren genomförs flera arbeten som påverkar kollektivtrafiken. Västtrafik kommer bland annat rusta upp spårvagnsspåren i Göteborg så att...

Nu har Hässleholms kommun och Sverigeförhandlingen nått en överenskommelse som betyder att Hässleholm C blir en av stationerna längs...

Ostkustbanans passage i gränslandet mellan Uppland och Gästrikland har nu förbättrats rejält. Detta efter att en fem kilometer lång...

Saltsjöbanan ska förses med ett nytt signalsäkerhetssystem.SL har gett i uppdrag till Siemens har att leverera det nya systemet. Ordervärdet är...

I november förra året vann SJ upphandlingen om Västtågen på sträckan Göteborg–Lidköping–Örebro, ett avtal som gäller 8,5 år med möjlighet till tre...

Tre år har gått sedan översvämningar förstörde norska Dovrebanen på flera sträckor genom Gudbrandsdalen.

Alstom har fått ett innovationspris i energi- och miljökategorin för sin senaste kontaktledningsfria energiförsörjningsteknik för spårvagnar, SRS...

Lyxbilsförsäljaren China Greenland Rundong Auto Group Ltd har för första gången transporterat bilar på järnväg från Europa till Kina.

I den senaste mätningen från Friluftsbarometern 2016, framgår det att en tredjedel av personerna helst reser med tåg på sina resor inom Sverige....

En utredning från Skogforsk redovisar en möjlig ökning av gods- och persontrafik på Inlandsbanan med drygt 200 procent till år 2020.

Härryda kommuns handslag med Sverigeförhandlingens förhandlare innebär att Mölnlycke blir en av stationerna längs höghastighetsjärnvägen. Med...

MTR Express har skrivit avtal med Visma, som är en inköpsorganisation med över 11 000 medlemsföretag.

Banedanmark har anlitat Bladt Industries för uppdraget att bygga Køge Norra Station, som är en del av Danmarks första höghastighetsjärnväg mellan...

3000 franska järnvägsstationer finns nu tillgängliga på Googles inomhuskarttjänst ”Indoor Maps” genom ett samarbete med den franska tågoperatören...

Trafikverket är först i världen med att testa en ny innovation för spårunderhåll i trafikerat spår. Den går ut på att ersätta rälens ytskikt i...

Green Cargo har under tio år transporterat flygbränsle mellan Gävle Hamn och Brista, utanför Arlanda. Nu firar bolaget jubileum med anledning av...

Svenska Dellnar har tecknat ett joint venture-kontrakt med kinesiska Victall, ”Dellner Victall Gangway System(Qingdao)Co., Ltd”.

Under 2015 skedde 42 allvarliga olyckshändelser vid järnvägarna, året före var antalet 58. Antalet tågurspårningar var det lägsta på över tio år...

Under sommaren genomför Trafikverket många arbeten på både väg och järnväg. Under veckorna 24-31 syns affischer och digitala skyltar på tåg och...

Virgin Trains har nyligen lanserat en ny ”infotainment”-app för gratis...

Månadsresultatet för persontågen under maj innebär att punktligheten för...

Allt fler som reser över Öresundsbron väljer bort tågen till förmån för bil...

200 större och mindre rälsbrott rapporterades.

Ska bedriva underhåll av järnvägsnätet inom minst två geografiska områden....

Järnvägsindustrin sysselsätter omkring 400 000 personer.

Har genomfört stora förändringar.

Beräknar underhållsbehov med betydligt större noggrannhet än tidigare.

Ett persontåg körde in i ett godståg i söndags vid sträckan som förbinder...

Har delvis finansierats med lån från Europeiska Centralbanken.

Den internationella kollektivtrafikorganisationen UITP har sitt säte i...

290 hektar mark har exproprierats för järnvägsbygget.

Ska skapa ett framtida konkurrenskraftigt och hållbart Sverige.

Finns liknande i New York, Paris, London och Madrid.

Nytt tvärvetenskapligt projektinom juridik, logistik och informatik.

Kommunikationen mellan Skånetrafiken och Trafikverket måste bli bättre.

Cherry Street spårväglinje, som kommer att öppnas den 19 juni 2016, är en...

Avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland.

Ska i egen regi utföra tillstånds- och leveransuppföljning samt...

Kommer närmast från Västtrafik.

Planeras som en dubbelspårig höghastighetsjärnväg.

Tysklands förbundskansler var en av många Europas toppledare som deltog i...

WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera en del av Ostlänken,...

Sverige klarar gott och väl av investeringen i moderna och hållbara...

Konferens om höghastighetsjärnvägens nytta för det framtida Sverige.

Ny ballaststoppare från Robel

Bygger på vertikal vibrationsteknik

ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH lanserar en ny version handdriven Ballast stoppare .

MTR Express rullade ut premiärtåget

Stadler Flirt var på plats vid Stockholm Central

Det var många förväntansfulla resenärer som äntrade huvudstadens centralstation kring måndag lunch, alla måna av att få en skymt av MTR Express nya snabbtåg, Stadler Flirt, som ska trafikera Stockholm-Göteborg. Järnvägsnyheter.se följde med på premiärturen som löpte mellan huvudstaden och sörmländska Nykvarn i ett abonnerat tåg.

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 16
 • Inga kommande evenemang i feb 16
 • Inga kommande evenemang i mar 16
 • Inga kommande evenemang i apr 16
 • Inga kommande evenemang i maj 16
 • Inga kommande evenemang i jun 16
 • Inga kommande evenemang i jul 16
 • Inga kommande evenemang i aug 16
 • Inga kommande evenemang i okt 16
 • Inga kommande evenemang i nov 16
 • Inga kommande evenemang i dec 16
Rss Icon

Tags in Category