Du är här:
Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin ○ Fredag, oktober 28, 2016

Förväntas inte ge någon exitresultateffekt för Ratos.

Nu är direktlinjen Belgium Direct invigd av Green Cargo och B Logistics. Det är en...

Den kommersiella trafiken står för ungefär hälften av VRs turer.

EQT Infrastructure och Groupe Eurotunnel är beredda att gå vidare med affären.

Hector Rail ansvarar för den formella tågdriften.

Samtidigt med avstängningen utförs också underhållsarbeten.

Landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana är tillsammans med Sweco och Typsa en av tre...

Bombardier, med 2 500 anställda i Sverige, planerar att på global nivå göra sig av med 7 500...

Bidraget är på 300 kronor kvadratmetern per byggd bruttoyta.

Det gamla industriområdet Centralverkstaden – CV – planeras bli en ny stadsdel i centrala Örebro...

Jernhusen ska modernisera Flemingsbergs station. Man investerar 120 miljoner kronor för att göra...

Var varit chef för koncernens logistikdivision.

Förnyelse av signalsystem för tre rangerbangårdar i östfinska orter.

Påverkar tågförbindelserna även för godstågtrafiken.

Efter två sommarmånader med bra resultat försämrades punktligheten för de svenska tågen i september. Orsaken är arbete med att rusta upp vissa...

Infrastrukturpropositionen fick av naturliga skäl stort utrymme när infrastrukturminister Anna Johansson inledningstalade på Persontrafikmässan i...

Nästa höst ska det vara klart för invigning.

Nu inleds den fjärde upplagan av Persontrafikmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Det övergripande temat för årets mässa är framtidens...

Addnode Groups dotterbolag, TechniaTranscat, har tecknat ett nytt avtal avseende ett PLM-system med tågtillverkaren Stadler. Leveransen omfattar...

Under helgerna i oktober kommer Trafikverket att genomföra banarbete på sträckan Alingsås–Göteborg på Västra stambanan. Under denna period körs...

Skanska investerar 340 miljoner kronor i kontorshuset Juvelen i Uppsala. Kontorshuset på sju våningar intill Uppsala station är utvecklat av...

Den 17 oktober inleder Trafikverket och dess entreprenörer bergarbeten längs järnvägen i Jakobsberg. Arbetena är en del av projekt Mälarbanan, den...

UL har fått i uppdrag att ta fram ett underlag för att skaffa nya tåg till Upptågstrafiken. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet...

Önnestad i Kristianstad kommun, får fler tågstopp i Skånetrafikens nya tidtabell. Fler tågavgångar har varit ett önskemål från Önnestadsborna...

Consilium har erhållit ytterligare en order på brandlarmsystem till spårbunden trafik i Kina.

Ansvarig för kommunikationer i Österrikes huvudstad och ledamot i Wiens...

Consilium har tagit hem en ny order på brandlarm till 400 tågvagnar som...

”Mitt och Liberalernas budskap är att om vi ska bygga mer i City måste vi...

Nio statliga och privata järnvägsföretag från Lettland, Estland och Litauen...

Norska Jernbaneverket ser med tillförsikt fram emot de närmaste åren. Det...

Som en del av bygget av Fehmarn Bält-förbindelsen kommer järnvägen i Danmark...

Scandinavian Friction har sedan 1990-talet hjälpt LKAB Malmtrafik med...

Efter tre år som vd för Infranord väljer Lars Öhman att avgå. Orsaken är att...

"Norrbotniabanan är ett strategiskt viktigt projekt för regionen, Sverige...

Inlandsbanan är nominerad till Årets Turismföretagare 2016. Vinnaren utses...

Samtliga fyra delprojekt i Ostlänken är upphandlade för projektering och...

I regeringens nyligen presenterade infrastrukturproposition konstateras att...

Uppgörelsen om kollektivtrafikens framtida finansiering mellan Miljöpartiet...

Bombardier och konsortiepartnern Vossloh Kiepe har fått en order på 40...

Den finska huvudstadens nya tunnelbanelinje Västmetro skulle ha inlett...

Från och med den 12 oktober går det att köpa vintersäsongens resor med SJ:s...

Nu ska Spårväg City i centrala Stockholm förlängas 500 meter i västlig...

Nu blir det möjligt att själv enklare välja sittplats på SJs snabbtåg. En...

Nu har Trafikverket stängt det tillfälliga stationshuset och öppnat den nya...

Ett pendeltåg spårade ur i helgen strax öster om New York efter att ha...

Linköping välkomnar att Ostlänken finns med i infrastrukturpropositionen....

Godstransporterna på järnväg i Sverige minskade med 12 procent mellan 2010...

Regeringen ställer sig bakom en etappvis utbyggnad av höghastighetsbanan...

"Vår målsättning är att vi ska bygga nya stambanor i Sverige. Men vi tror...

Nyligen kom beskedet att Moderaterna säger nej till höghastighetsjärnvägen....

Tillväxten inom den kinesiska marknaden för järnvägsteknologi minskar, medan...

Den 3 oktober var sista dagen att tycka till om lokaliseringsutredningen...

Nu får 200 000 hushåll i Västsverige ett erbjudande om att provåka gratis...

Kopparstölder har under de senaste åren blivit ett stort samhällsproblem,...

För att rädda en av tågtillverkaren Alstoms fabriker i östra Frankrike har...

Tågtillverkaren Transmashholding öppnade nyligen officiellt en ny...

Nu lämnar Borås Stad sitt svar på Trafikverkets utredning om Götalandsbanan...

Inom kort kommer Europaparlamentet att diskutera och rösta om ett förslag...

Infrastrukturen i Örebro län är viktig för att transporten av passagerare...

Den 25 oktober arrangerar Tågoperatörerna tillsammans med NJS och Nordic...

Från och med 3 oktober till och med 9 oktober pågår banarbete på Bohusbanan...

Nu har Trafikverkets tidtabeller för alla tågbolag 2017 publicerats, den så...

Ny ballaststoppare från Robel

Bygger på vertikal vibrationsteknik

ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH lanserar en ny version handdriven Ballast stoppare .

Pressreleaser

Platsannonser

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 16
 • Inga kommande evenemang i feb 16
 • Inga kommande evenemang i mar 16
 • Inga kommande evenemang i apr 16
 • Inga kommande evenemang i maj 16
 • Inga kommande evenemang i jun 16
 • Inga kommande evenemang i jul 16
 • Inga kommande evenemang i aug 16
 • Inga kommande evenemang i sep 16
 • Inga kommande evenemang i okt 16
 • Inga kommande evenemang i dec 16
Rss Icon

Många finesser hos DB:s nya ICE 4

Siemens leverantör

Tags in Category