Du är här:
Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin ○ Måndag, april 21, 2014

Kommentarer (8)

De får gärna bygga ut men först måste de finsera utbyggnaden av tågenspåren i Bergslagen och efter Norrlands kusten så att vi får in pengar till Sverige såvida inte Stockholmarna betalar för detta själva på något sätt. Sveriges pengar kommer in från export industrin som till övervägande delen ligger på landsorten. Vi som pendlar på landet till jobben betalar extra skatt via bensinen. Hur många Stockholmare reser 45km enkel till jobbet varje dag. Troligen mycket få av min erfarenhet under de 10åren jag jobbade i vården. Jag kommer bara ihåg en under alla åren bland hundratals anställda på min arbetsplats i Stockholm. Jag måste säga att under studietiden kunnat utnyttjat de kollektiva transporterna här i en småstad i västragötaland och jämfört det med Stockholm i tillgänglighet och kostnad, nå fasen är det bättre och billigare i Stockholm och mera tillgänglit. Nu som vårdarbetare här nere så är det i mitt yrke omöjligt att utnyttja de kollektiva transporterna och då bor jag inte i så långtifrån större städer som Jönköping 50km Skövde 3okm Falköping 35km. Så för mig är det lyxproblem ni har i förhållande till oss som inte har något val och måste använda bilen, dessutom betalar vi skatt varenda gång vi åker, medans ni får subventionerat era resor av staten ytterst vilket då betalas av landsorten som drar in pengarna till Sverige

joppe, dina vägar är skattefinansierade, var är problemet?

Till gästen som svarade på mitt inlägg.

Jag vill att vi bygger ut järnvägen för export industrin, så att vi kan exportera Transformationer,Drycker och Malm från bergslagen så att vi alla på landsorten inom vårdsektorn inte måsteflytta in till Stockholm, eftersom pendlingen blir för dyr för oss med bensinen. Vi kanske får bo i husvagen eftersom det blir mera lönade än att bo kvar här. Jag skulle kunna höja min lön med 10 000kr på flytten dessutom slippa pendla med bilen och på detta tjäna ännu mera. Varför bor jag kvar, jo jag gillar gå i skog och paddla utan att trängas. Men om alternativet inte finns då kommer jag och många med mig så att problemet blir ännu större i Stockholm. Ni tjänar stora pengar på varje inflytad person som ni slipper betala skola, omsorg och som kan gå direkt in i arbetslivet ungefär 1miljkr sedan 50 000kr öfr att jag skriver mig där per år. Så hur mycket har ni inte tjänat på alla mina släktingar,klasskamrater och vänner som finns där som ursprungligen
kommer från lansorten. Sedan tjänar ni pengar på de som äger fasigheter och avverkar skog på deras hemman i norrland exempelvis, eftersom den skatten hamnar i Stockholm men förtjänsten på landets bekostnad.

StorStockholm har liksom Oslo sin berggrund av Gnejs som är hårdare än granit och därför idealiskt att driva tunnlar i.
Självklart, att tunnelbanan bör byggas ut till de förorter som expanderar kraftigt befolkningsmässigt.
Men Stockholms tunnelbana borde följa Helsingfors exempel där
tunnelbaneperrongerna nu skall förses med samma typ av glasväggar och dörrar som Metron i Köpenhamn har.
Något som skulle öka säkerheten avsevärt och risken för att personer hamnar på spåret av en eller annan orsak skulle elimineras.

Överhuvudtaget kan man väl komma överens om att vi måste satsa mer på infrastruktur i det här landet, oavsett var det är? En tanke som slagit mig var när SJ här om veckan beslöt att lägga ner trafiken på Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö. Samtidigt tycks alla ha fullständigt glömt tunnelbygget genom Hallandsåsen. Enligt projektets hemsida så öppnar den för trafik under 2015.

Men joppe, glöm inte att hälften av all statlig skatt som betalas in kommer från Stockholm och dom får knappast hälften av alla infrastruktursatsningar. ;-)

Själv bor jag inte i Stockholm och är inte heller född där, men denna ständiga konflikt mellan "glesbyggd" (eller snarare ALLT utanför huvudstadsområdet) och stockholmarna är bara konstig. Det är ju knappast så att Stockholm med sin tjänste/inovations/teknologisektor är mer onödig än naturtillgångarna i Norrland, och var vore vi utan Skåne med tanke på att hälften av all mat i landet produceras där. Är det inte bättre att försöka se att olika delar av landet drar sitt strå till stacken, kanske på olika sätt, men likväl.

(Information om skatten från Sthlm och maten från Skåne går enkelt att få fram via Google om någon vill ha referenser för påståendena =)

Joppe har en klar poäng, nämligen den att bilismen som sådan ger ett nettotillskott till det offentligt finansierade (d.v.s. är kraftigt överbeskattad) medan kollektivtrafiken åsamkar ett nettounderskott i det offentliga (d.v.s. kräver stora bidrag år efter år). I klartext: skulle alla åka kollektivtrafik skulle det offentliga få enorma underskott, medan det offentliga skulle få stora överskott om alla åkte bil.

Anders, det är ju riktigt, på sätt och vis, men som så ofta beror väl allt på hur man räknar. Folk som åker kollektivt gör (också) samhället en tjänst genom vinster i form av mindre buller/utsläpp som i slutändan minskar belastningen på t ex sjukvården. Man ser numera ett klart samband mellan bland annat hjärtkärl, -luftvägssjukdomar och luftföroreningar. Buller är ökänt för att höja blodtryck. Kostnader som är svårare att överblicka än utgift/intäkt per körd kilometer. Som kollektivtrafikresenär är man också med och förhindrar eller mildrar trafikinfarkterna runt storstadsområdena.

Å andra sidan finns det knappast plats för resenärerna om alla bilägare skulle rusa till kollektivtrafiken över en natt, man har redan slagit i kapacitetstaket på många håll. Vi får nog inse att båda systemen behövs och politikerna ska nog vara försiktiga med att "straffa ut" bilismen alltför hårt, det är åtminstone den uppfattning jag fått.

Sedan början av 2014 pågår ett större banarbete i Danmark. Arbetet med utbyggnad till dubbelspår...

SJ noterade trafikökningar på Västkustbanan, Södra stambanan, Västra stambanan och Mälarbanan...

Regeringen har beslutat att godkänna avtalen om finansiering av utbyggnad av tunnelbanan och...

Green Cargo är ny medlem i företagsnätverket Hagainitiativet. I Hagainitiativet ingår sedan...

Johan Söör tillträder 1 juli som vd för MTR Express – MTR:s satsning på kommersiell tågtrafik...

Längre tåg och fler resenärer kräver längre perronger. Nu har turen kommit till Liseberg och...

I sitt förslag till nationell plan för transportsystemet för åren 2014-2025 så presenterar...

Nya rapporter slår fast det stora resandeunderlaget på sträckan mellan Köpenhamn till Oslo. Och...

Snälltåget har tecknat avtal med Amadeus för att göra bokningar av tågresor tillgängligt genom...

Mälardalsrådet ser positivt på de investeringar som anslås järnväg och sjöfart i östra...

Temat för årsmöteskonferensen var "Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner". I Lund är den...

Sveriges Byggindustrier anser att den nationella infrastrukturplanen, med satsningar på 522...

Inga pengar finns avsatta för Norrbotniabanan i den Nationella transportplanen som nu har...

Regeringen avser att satsa totalt 522 miljarder kronor på infrastruktur under perioden 2014-2025...

Regeringen vill direktansluta Gävle hamn till Ostkustbanan och Bergslagsbanan. Regeringen...

Regeringen kommer att satsa 3,85 miljarder kronor för att minska restiderna på Ostkustbanan från...

Inlandsbanan erbjuder de järnvägsföretag som trafikerar stambanan att planera sina omledningar....

SJ:s traditionella gråa färg blir rosa under april och maj. Dagens industri folierar ett av SJ...

WSP investerar i Operations and Rolling Stock Consulting AB, ett företag med fokus på att hitta...

En av Sveriges mest trafikerade kommunikationsanläggningar är Knutpunkten, centralstationen i...

Mälardalsrådet deltog i veckan på Stora Transportdagen 2014 och tog intryck av den aktuella debatten om framtidens infrastruktur- och...

Under mars passerade för första gången persontågstrafiken över 10 miljoner körda tågkilometer för en månad. Samtidigt syns även en ökning av...

Den ryska statliga järnvägsoperatören RZD kan börja bygga en järnvägsförbindelse till Krimhalvön, efter ett beslut fattat av Rysslands president...

Nu görs en satsning på järnvägen mellan Ludvika och Västerås. Större tåg sätts in och banan rustas. Det skriver Dalarnas Tidnings nätupplaga dt.se...

Den nya bron vid Markaryds station behöver ett bättre skydd för att stå väl rustad mot väder och vind. Den kommer därför att monteras ned och...

Citybanans nya stationer vid T-centralen och Odenplan kommer vara först ut i Sverige med att ha avskiljande glasväggar med dörrsluss mellan...

Knutpunkten är Helsingborgs kommunikationsnav för färjor, tåg, stads- och regionbussar. Det är en av Sveriges mest trafikerade...

Övergången till sommartid förorsakade ändringar i tidtabellerna för tågtrafiken mellan Finland och Ryssland. I Ryssland gäller alltid sommartid så...

Tidigare i veckan rullade det första godståget på Verköbanan och därmed är verksamheten vid Karlskrona kombitermial igång.

2014 kommer att bli ett spännande år för Inlandsbanan AB som med högt uppsatta mål och tydliga visioner för framtiden arbetar för en regional...

Nu har nya Kungalängan på Malmö Centralstation öppnat. Med sex nya butiker utökas utbudet i stationsområdet. I den Kungliga väntsalen öppnar...

Det förslag till nationell plan för tranportinfrastrukturen som lagts fram av Trafikverket räcker inte till om vi ska klara befolkningstillväxten...

Nu står det klart att ingen personal blir övertalig i samband med Strukton Rails köp av Balfour Beatty Rails skandinaviska verksamhet. Alla...

Den sammanlagda längden på Kinas höghastighetsräls är 11 028 kilometer. Inom de kommande åren kommer nätverket mer än fördubblas, med 12 000...

Silkesvägen i modern tappning är en 11 000 kilometer lång järnväg som löper genom Ryssland och Kazakstan och sammanlänkar den kinesiska storstaden...

Infranord Components i Nässjö har tagit hem en affär värd 30 miljoner kronor till projekt Citybanan i Stockholm.

Västtrafik kommer att ersätta vissa tågavgångar med buss under de kommande veckorna. Detta på grund av banarbeten på Bohusbanan.

Under våren med start den 31 mars byggs Kristianstad C om för att kunna möta det ökande resandet. Genom att bygga ut signalsystemet kan stationen...

Spårvagnsstäderna har på sitt årsmöte i Lund valt en ny styrelse. Professor Bengt Holmberg vid institutionen Trafik & väg på Lunds Universitet...

Den japanska teknikjätten Hitachi, som bland annat tillverkat Japans höghastighetståg Shinkansen, har antagit en aggressiv expansionsstrategi för...

Norska Jernbaneverket söker nu entreprenörer på den norska och...

Kollektivtrafiknämnden i Uppsala har beslutat att Uppsala län ska gå vidare...

Bombardier i Västerås ska minska antalet anställda med cirka 200 personer....

SJ har varslat 400 anställda inom administration och försäljning. Varslet...

Den 9 april är det slutkonferens för projektet The Scandinavian 8 Million...

Alstom har beviljats ​​tillstånd att använda regionaltåget Régiolis i...

Stormarna Ivar och Hilde orsakade stora volymer stormfällt virke som nu...

Den tyska tågoperatören Deutsche Bahn har beställt 29 elektriska motorvagnar...

Söderenergi har beslutat att Green Cargo får fortsatt förtroende att hantera...

Det Stockholmsbaserade skogsbolaget RusForest kommer att säljer sitt sågverk...

Skanska har skrivit kontrakt med statliga Railway Infrastructure...

Den 17 januari drog Trafikverket i nödbromsen för att hindra en ny...

Spårbytet på den nu hastighetsnedsatta sträckan Boden–Bastuträsk...

Svensk industri förlorar uppskattningsvis 1,5 miljarder kronor varje år på...

För att minska utsläppen och öppna upp nya arbetsmarknads- och...

Sydfranska staden Nice planerar att bygga ytterligare en spårvagnslinje...

Den 20 mars lanserade Skånetrafiken två Jojo-kort som riktar sig till...

Återställningsarbetet sedan urspårningen mellan Rensjön och Bergfors har...

Det är hög tid att sätta fokus på järnvägsutbildningarna i Sverige. Vi...

När de 17 egna resebutikerna i Sverige stänger den 31 mars breddar SJ...

Sydafrikas statliga godstransportföretag Transnet tillkännagav nyligen att...

Enligt en undersökning DSB, Danmarks statliga järnvägsbolag, har låtit göra...

Crossrail, Londons stora underjordiska, spårbundna transportprojekt,...

Den amerikanska delstaten Pennsylvanias guvernör, Tom Corbett, gav nyligen...

En ny typ av tjänst erbjuds nu från Trafikverket. Det är ett öppet API som...

Ett systematiskt och grundligt arbete avgör vilka åtgärder som vidtas för...

Regionfullmäktige i Skåne län har nu beslutat beslöt att anta...

Skanska har träffat en överenskommelse med Staffanstorps kommun om att...

”Kapaciteten på Stambanan genom Övre Norrland räcker inte ens när banan...

Nu är det beslutat att det kommer att läggas ballastfria spår på norska...

ABB och dess konsortiepartner UK Power Networks (UKPN) Services har fått ett...

Infranord har undertecknat kontraktet för drift och underhåll av Botniabanan...

Bombardier har fått en order från Transnet Freight Rail (TFR) i Sydafrika på...

Det är fortsatt stopp i tågtrafiken strax norr om Kiruna sedan ett godståg...

Regeringen föreslår nu att man ska göra en ändring i lagen om kvotplikt för...

Seko, Service- och kommunikationsfacket, träffade den 14 mars Almega och – i...

Den 17 januari drog Trafikverket i nödbromsen för att hindra en ny...

Under 2014 kommer den finska järnvägsoperatören VR öppna sammanlagt 25 nya...

Sedan morgonen den 14 mars är det stopp i tågtrafiken strax norr om Kiruna....

Forecast

Stockholm

21 Apr, 2014

Øst-nordøst, Svak vind, 1.8 m/s5°C

0 mm precipitation

Pressure: 1023.5 hPa

Göteborg

21 Apr, 2014

Øst-nordøst, Svak vind, 2.1 m/s11°C

0 mm precipitation

Pressure: 1019.5 hPa

Malmö

21 Apr, 2014

Øst-nordøst, Lett bris, 4.5 m/s12°C

0 mm precipitation

Pressure: 1016.3 hPa

Sundsvall

21 Apr, 2014

Nord-nordvest, Flau vind, 0.9 m/s2°C

0 mm precipitation

Pressure: 1025.2 hPa

Weather forecast from yr.no.
Rss Icon

Kalender

  • Inga kommande evenemang i jan 14
  • Inga kommande evenemang i feb 14
  • Inga kommande evenemang i mar 14
  • Inga kommande evenemang i jun 14
  • Inga kommande evenemang i jul 14
  • Inga kommande evenemang i aug 14
  • Inga kommande evenemang i sep 14
  • Inga kommande evenemang i okt 14
  • Inga kommande evenemang i nov 14
  • Inga kommande evenemang i dec 14

WebTV

Tags in Category

SJ flaggar för auktion

Vill sälja av RC3-lok