Du är här:
Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin ○ Onsdag, januari 28, 2015

Fjärrtågens punktlighet var förra året bättre än under åren 2010–2013. Det meddelar den finska...

Till hösten startar Trafikverket Järnvägsskolan i Ängelholm tre yrkeshögskoleutbildningar. Det...

Höjningarna av banavgifterna ökar klimatutsläppen. Flera rapporter från Trafikverket och...

Finlands tredje största stad, Tammerfors, med cirka 220 000 invånare, går nu vidare med arbetet...

Under det tredje kvartalet 2014/15 (1 oktober - 31 december, 2014), hade Alstom en orderingång...

Natten till den 21 januari blev en lokförare påkörd av ett godståg utanför Rockhammar i...

Trots två omfattande projekt, har DSB inte löst problemen med utsläpp av cancerframkallande små...

Malmbanan mellan Kiruna och Narvik är unik i sitt slag. Där kör man med tyngre last än standard...

Alstom Transport har blivit tilldelade ett kontrakt om 100 miljoner euro från det statsägda...

Enligt ett förslag från SJ så kommer InterCitytåget, som går förbi Bollnäs, Järvsö och Ljusdal...

Under vecka 4 kommer spåren att börja byggas i Hallandsåstunnlarna. Totalt är det cirka 9 300...

Nu drar Skanska igång sitt tredje projekt – Spårskede 4 – i bygget av den nya knutpunkten för...

Nyligen besökte en östfinländsk kustbanedelegation landets riksdag för att yrka på byggandet av...

Norska Jernbaneverket vill etablera en ny fraktterminal vid Torgård, för att stärka logistiken i...

Železnice Slovenskej Republiky, ŽSR, det statligt ägda bolaget för järnvägsinfrastruktur i...

Danska DSB Øresund fick böta närmare åtta miljoner svenska kronor från december för att så många...

Åtta kilometer av linjen går i tunnlar. Helsingfors Vanda flygplats öppnar en tågförbindelse...

MTR Express har tecknat avtal med ett antal större resebyråer. Dessa kan börja sälja...

Strukton Rail har valt Jojkas plattform för intern sms-kommunikation. Bolaget som bygger, driver...

Det planerade projektet innebär byggande av en höghastighetsjärnväg från Sankt Petersburgs...

2014 var ett bra år för de danska tågens punktlighet, enligt tågoperatören DSB, som sammanställt statistik från fjolåret. Bäst resultat visade S-...

Det krävs en storsatsning på järnvägen fram till 2050 om man ska ha ett konkurrenskraftigt och hållbart transportsystem i Sverige i framtiden,...

Staden Avignon i sydöstra Frankrike, med knappt 100 000 invånare I centralorten, planerar för en sju kilometer lång spårvägslinje. I fall planerna...

Esbos första spårvagnlinje kan bli verklighet år 2025. Denna syd- finländsk stad planerar också att senare bygga ut spårvagnsnätet till Storåker,...

ABB har tagit nya järnvägsorder från Stadler Rail i Europa och USA, till ett värde av 40 miljoner dollar. ABB ska leverera traktionsomriktare med...

Med ny organisationsstruktur inom exportverksamheten, nya krafter i företaget och med eget ansvar för maskinförsäljning kan Railcare samordna...

Byggandet av Mellersta Böle norr om Helsingfors centrum startar under våren. Så småningom, eventuellt 2020, kommer Finlands näst frekventerade...

Efter en omfattande och konkurrensutsatt försäljningsprocess har SJ AB tecknat avtal om att sälja 75 procent av sitt aktieinnehav i dotterbolaget...

På 2030-talet kan metron Helsingfors få en metrolinje norrut. Men staden förbereder sig för nya linjen genom att redan nu spränga under jorden.

Den finländska tågoperatören VR Group planerar att flytta sitt huvudkontor vid järnvägsstationen till nya lokaler. VR Groups nya huvudkontor byggs...

Nu påbörjas bygget av anslutningarna mellan Citybanans nya plattform för pendeltågen och tunnelbanans plattform ovanför. Arbetet görs innanför en...

Keolis expanderar verksamheten genom att bygga upp ett nytt affärsområde som kommer vara inriktat på spårtrafik.

Hitachi har tagit emot en beställning på 16 stycken lutande tågvagnar av modellen TEMU1000 från den taiwanesiska staten.

Arbetet mot kopparstölder ser ut att ge resultat. Under 2014 var det 86 stölder färre än 2012 och 117 färre stölder jämfört med 2013.

För fjärde året i rad har MTR huvudansvaret för snöberedskapen i tunnelbanan. Med avstamp i tidigare år ser prognosen bra ut: Färre inställda tåg...

För närvarande ser man inte bara tåg på järnvägsstationer i tyska regionen Münsterland, utan även massor av bygg- och anläggningsfordon....

I slutet på november 2013 stängdes järnvägsbanken på Mittbanan väster om Storlien (Stora helvetet), då Trafikverket bedömde att det fanns risk för...

Helsingfors stads trafikverk (HST) avslår Siemens nya anbud om automatmetron. Staden har under måndagen granskat de fyra anbud som Siemens...

Flytoget, snabbtåget mellan Oslo centralstation och flygplatsen Gardermoen, uppnådde under 2014 en rekordhög punktlighet. Hela 97,2 procent av...

Offren efter Lac-Mégantics tågurspårning 2013, kommer av allt att döma att få ersättning i nästa sommar för dödsfall och skador samt ekonomisk...

Bombardier Innovia Monorail 300 har belönats med Good Design Award, en av...

År 2019 beräknar tågoperatören The Long Island Rail Road, LIRR, att avsluta...

Det har varit stora störningar i tågtrafiken i Syd- och Västsverige i...

Bulgariska regeringen nylanserar privatiseringsprocessen för BDZ Freight...

Godstågsbolaget Green Cargo nådde 95 procents punktlighet till kund för...

Den eviga följetongen om det statliga danska järnvägsbolaget DSBs kraftigt...

Väntan på spårvagnen i Åbo kan bli längre än beräknat. Den finländska...

Persontrafiken på kinesiska höghastighetsjärnvägar kommer att fortsätta växa...

Englandbaserade Petards förnyar sitt kontrakt med Bombardier Transportation...

Trafikbolaget MÄLAB:s styrelse beslutade i slutet av förra året att ingå ett...

PKP Cargo köper tjeckisk järnvägsgodsoperatör för 102 miljoner euro.

Moskvaborna som vill ta tåget till Krim, får räkna med en resa på nästan två...

Nya järnvägslinjer byggs över storstadsområdet Los Angeles (LA) i en unik...

Myndigheten för Kaliforniens planerade höghastighetstågsträcka höll en...

Green Cargo och Euromaint Rail förlänger samarbetet kring underhåll av el-...

X2AB och Spårvagnsstäderna är överens om att ta fram samordnade Guidelines...

Under 2014 var punktligheten för persontågstrafiken 90,3 procent, en...

1 september 2015 tar Strukton Rail över drift och underhåll av...

Helsingfors stads trafikverk förhandlar igen med Siemens om automatmetron....

Alstom har levererat signalsystemet till Hongkongs West Island-...

Den danske trafikministern Magnus Heunicke (S) fortsätter att skylla...

Den 8–9 januari 2015 är det dags för Transportforum, Nordens största årliga...

Under 2014 omkom 104 personer på järnvägen. Det är färre än 2013 (111) men...

NCC ska tillsammans med teknikkonsulten Tyréns modernisera och utveckla...

Jernbaneverket övertar driftsansvaret för godsterminalerna och fortsätter...

Efter några år av samarbete med Bridgeway Consulting i Storbritannien,...

Den nya höghastighetsträckan från Shanghai till Guangzhou, som öppnade...

Dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan har under 2014 skett på flera...

Istället för stationen i Rødbyhavn, som försvinner som anslutningsstation...

Dickursbys järnvägsstation norr om Helsingfors är den näst livligaste...

Strukton Rail kommer att sluta sin småskaliga spårbundna verksamhet i...

MTR, som bland annat driver tunnelbanan i Stockholm på uppdrag av SL, är...

Belgiska järnvägsoperatören SNCB introducerade nyligen företagets nya...

Finrails årsomsättning uppgår till 36 miljoner euro. Som ägare kommer den...

Malmbanan mellan Kiruna och Narvik är unik i sitt slag. Där kör man med...

Kinas snabbtågsnät fortsätter att växa med rasande fart. Bara i fredags togs...

Sweco anlitas av Trafikverket. Uppdraget gäller en etapp av Ostlänken, som...

Lena Herrmann, med lång erfarenhet från ansvarsfulla poster inom...

Sweco kommer att byggleda förlängningen av tunnelbanan västerut från...

Det slutgiltiga beslutet om automatmetrons framtid kom trax före julhelgen...

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

WebTV

Framtidsvisioner på Järnvägsdagen 2014

Tredje december

Tags in Category