Du är här:
Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin ○ Fredag, augusti 1, 2014

Vid sommarens delinkoppling av ett nytt signalställverk på Göteborg C den 19-25 juli, kommer...

Dagen efter olyckan i Moskvas tunnelbana som krävde 22 dödsoffer och över 100 skadade så har två...

Nyligen meddelade Jernhusen att man fått i uppdrag att uppföra en en ny service- och...

Minst 12 personer ska ha avlidit och mer än 100 skadats när ett tunnelbanetåg i Moskva spårade...

Punktligheten i juni jämfört med maj försämrades med 3,5 procentenheter för persontåg och med 2,...

Bravida har fått i uppdrag att utföra alla installationer i den nya tågdepån på Lidingö till ett...

Jernhusen har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Storstockholms Lokaltrafik och kommer att...

Rumänska tunnelbaneoperatören Metrorex köpte ifjol nya vagnar från spanska CAF för 97 miljoner...

Detaljplanen för området norr om Örebro Centralstation har vunnit laga kraft. Jernhusen, som...

Det ska bli ekonomiskt kännbart att missköta underhållet av järnvägen, tycker...

Under onsdagen den 9 juli inträffade två urspårningar i norra Sverige, på Mittbanan i Stöde och...

Det blir allt vanligare att staten kräver medfinansiering vid infrastruktursatsningar. Kommuner...

På onsdagsmorgonen så lades den första rälsen läggs i Citybanans tunnel under Södermalm.

Bör staten engagera sig i de växande städernas kollektivtrafik? löd frågeställningen för...

Citybanans pendeltågsstation Stockholm City byggs 45 meter under markytan och har förbindelse...

Upprustningen av Ostkustbanan mellan Hudiksvall och Sundsvall har gått in i ett nytt skede....

Garanterad tid till arbete i spår och ändrade ersättningsregler ska stärka underhållet och ge...

Från klockan 17 på lördagen stoppade skyddsombuden alla Öresundståg som enbart bemannades av...

Med bred underhållning för många smakriktningar och gratis entréer lockar Vännäsdagarna årligen...

En fullt utbyggd Ostkustbana kan kapa restiderna mellan Stockholm och Sundsvall rejält. Det...

Regeringen presenterade den 2 juli en förhandlingsplan som föreslår satsningar på 70 miljarder kronor på infrastruktur och kollektivtrafik i...

Sweco anlitas för uppdraget att rusta upp och förnya järnvägen mellan Stockholms central och Stockholm södra, den så kallade Getingmidjan....

Bygget av Citybanans bro i Årsta avancerar. Nu återstår 440 meter, sedan är den 1,4 kilometer långa järnvägsbron klar. Men innan målsnöret sprängs...

För att underlätta för kunderna startar Västtrafik nu försäljning av SJ-biljetter i sina butiker i Trollhättan och Skövde.

Den norska myndigheten Statens Jernbanetilsyn (SJT) gav den 1 juli tillåtelse för lokmodellen Vectron AC att sättas i drift på norska järnvägar....

Skanska har, i joint venture med Traylor Brothers, Inc., skrivit kontrakt med Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority om att...

Att investera i kapacitetsstarka, snabba och hållbara transportlösningar på järnväg stärker Sverige, det skapar nya arbetsmarknadsregioner,...

Regeringen har presenterat vallöftet ”Sverigebygget” för fler jobb, mer tillväxt, nya bostäder och järnvägssatsningar däribland en prövning av en...

Vid ett möte i Almedalen den 2 juni antog Region Värmland, Regionförbundet Örebro län, Karlstads kommun och Örebro kommun en avsiktsförklaring för...

Alliansregeringen föreslår ett "Sverigebygge" som lägger grund för 100.000 nya bostäder, en utbyggnad av kollektivtrafiken och...

Den japanska tågtillverkaren JR East bygger ett ultralyxigt tåg som de kallar för sitt ”kryssningståg”. Nyligen visades vagnarnas inredning upp,...

I sommar pågår upprustningen av fem stationer på östra Østfoldbanan i Norge. Det är stationerna mellan Ski och Mysen som kommer att moderniseras....

Svenskarna tycker om att åka tåg och värnar om den spårbundna trafiken. Ändå har järnvägen dåligt rykte. Även myndigheter som Riksrevisionen har...

Vilka mervärden tillförs regionen, nationen och EU genom satsningar på infrastruktur i norr? Näringslivets transportråd talar om näringslivets...

Svensk Järnvägsteknik AB (SJT) och norska Team Bane Holding AS har ingått avtal om en sammanslagning för att skapa en stark och god position som...

Möjligheten att överföra godstransporter från väg och järnväg till sjövägen tas upp av Trafikverket och av politiker från olika partier....

Mellan 11-27 juli kommer Gröna linjen att ersättas med busstrafik på sträckan mellan Åkeshov och Thorildsplan. Detta för att ett antal...

För att öka tillväxten, konkurrenskraften och livskvaliteten i Öresundsregionen fram till år 2070 behövs sex nya fasta förbindelser över Öresund,...

Från oktober 2010 gäller fri konkurrens vad gäller all trafik på järnväg. VTI har intervjuat de tre största operatörer på Västra stambanan för att...

Volvokoncernen har tecknat ett avtal med Scandinavian Logistics Partners AB (Scanlog) om att sälja överskottskapacitet i tågtransporter från...

Genom en ny överenskommelse mellan Västtrafik och Dals Västra Värmlands...

Den 29 juni sätts nya vagnar med bistro och lekhörna i trafik mellan...

Sweco och branschföreningen Tågoperatörerna bjuder in till seminarium i...

I sommar utförs det rikligt med banarbeten på det finska bannätet, vilka...

Delstatsregeringen i New South Wales i Australien har beslutat att man...

Miljödepartementet har nu gett klartecken till Trafikverket att planera...

WSP har fått uppdraget att projektera den nya tunnelbanesträckningen...

I år låg fokus på Västlänkens stationsuppgångar när Chalmers...

Bombardier har tagit hem tre viktiga beställningar i Spanien, Storbritannien...

Gula linjen - det är arbetsnamnet på en tänkbar ny tunnelbanesträckning från...

För att förebygga tågstopp och förseningar trädsäkrar Trafikverket de...

Trafikutskottet anser att ett väl fungerande järnvägssystem, med hög...

Ingen kan väl ha undgått den globala spårvägsrenässansen som under de...

En drygt 10 hektar stor tågdepå ska byggas i Nynäshamn. Tågdepån - med...

Igår och idag presenteras de nya spårväxlarna 60E som ska ersätta dagens...

Genom att tillsammans lägga ett ”logistikpussel” har järnvägens...

SJ och Friluftsfrämjandet vill gemensamt inspirera fler till ett aktivt...

Upprustningsprojektet som Inlandsbanan påbörjade i april har skapat tio nya...

Nu är första etappen klar i kontaktledningsprojektet på Jaerbanan, järnvägen...

Beställningen avser modernisering och livstidsförlängning av 36 arbetsfordon...

Nyligen invigdes etapp 2 av projekt Söderåsbanan. På plats i Billesholm...

Häromveckan började tåg rulla på Durchmesserbanan, en 9,6 kilometer lång...

Projektet ePilot119 är ett positivt exempel på nytänkande inom underhåll av...

Region Västerbottens arbetsutskott har beslutat att gå in med finansiering...

Tyréns har tillsammans med ÅF vunnit en upphandling rörande den första...

En rad fack och LO firar efter avtalet i tågkonflikten, som ser ut att ge...

Hur kan tågtrafiken bidra till regionens totala utveckling sett från...

Nyligen avslutades konferensen eMaintenance 2014 vid Luleå tekniska...

Den 19 juni är det premiär för sommartåget till Lysekil. Det blir ett par...

I och med att parterna tackat ja till budet avbyts alla konfliktåtgärder och...

Det råder nu högtryck i bygget av Cityringen i Köpenhamns Metrosystem. Ett...

Sedan november 2013 är järnvägsbanken vid Stora Helvetet, på Mittbanan...

Den svenska branschorganisationen välkomnar Ministerrådets slutliga...

Trafikverket, GR, och Borås Stad har nu en överenskommelse om utredning av...

Seko beslutade idag att lägga nya strejkvarsel i den pågående tågkonflikten...

Planeringen för den nya höghastighetsjärnvägen, Ostlänken, sätter sina spår...

LKAB har valt att säga upp avtalet med Green Cargo på norra omloppet och...

I sommar sker stora förbättringar längs Tvärbanan, snabbspårvägen i...

Seko har nedlagt arbetet för samtliga medlemmar som jobbar på Kustpilen,...

Forecast

Stockholm

1 Aug, 2014

Sørvest, Lett bris, 5.0 m/s24°C

0 mm precipitation

Pressure: 1011.3 hPa

Göteborg

1 Aug, 2014

Sørvest, Lett bris, 3.7 m/s23°C

0 mm precipitation

Pressure: 1012.7 hPa

Malmö

1 Aug, 2014

Sør-sørvest, Lett bris, 4.0 m/s25°C

0 mm precipitation

Pressure: 1014.1 hPa

Sundsvall

1 Aug, 2014

Sørvest, Lett bris, 3.8 m/s25°C

0 mm precipitation

Pressure: 1005.8 hPa

Weather forecast from yr.no.

Pressreleaser

VIC-medlem? Logga in här »

Platsannonser

VIC-medlem? Logga in här »
Rss Icon

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 14
 • Inga kommande evenemang i feb 14
 • Inga kommande evenemang i mar 14
 • Inga kommande evenemang i apr 14
 • Inga kommande evenemang i maj 14
 • Inga kommande evenemang i jun 14
 • Inga kommande evenemang i jul 14
 • Inga kommande evenemang i sep 14
 • Inga kommande evenemang i okt 14
 • Inga kommande evenemang i nov 14
 • Inga kommande evenemang i dec 14

WebTV

SJ flaggar för auktion

Vill sälja av RC3-lok

Tags in Category