Du är här:
Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin ○ Söndag, april 20, 2014

Kommentarer (6)

Bra, att det nu finns åtminstone EN avhandling på det här!
Efter Politiker endast vill ta in fakta från forskarsamhället och inte vad gemene man anser om att ha rangerbandgårdar nästgårds.

I Göteborg har vi Sävenäs rangerbandgård och rangerbangården på Ringön som också ligger mycket centralt.
Sävenäs rangerbangård vill dessutom politikerna i Göteborg bygga ut genom att skövla ett koloniområde med ett 30-tal fina små kolonihus där det rimligen istället borde bli en ÄN större koloniträdgårdsområde som en grön lunga som behövs utmed den hårt trafikerade E20.

Ringöns rangerbangård ligger på centralt på Hisingen och skulle passa utmärkt för att istället förtäta Hisingen med bostäder.

Ett stort problem med att flytta ut från centrala stan är att det blir fler lastbilar som kommer att köra ännu mer/längre och släppa ut avgaser som förstör miljön.

Wille, sedan pågår ett arbete med att försöka överföra mer långväga gods på järnväg istället för att alltid transporteras på väg.

En idé som inte har nämnt alls om varför Göran Perssons regering beslutade om att bygga dubbelspårig järnväg mellan Göteborg-Trollhättan som invigs i December i år.
Alla tror att det enbart var för att då 2005 rädda Saab i Trollhättan eller säkerställa Saabs existens.Men Banverket som nu är en del av Trafikverket vill också att mer tunga godståg skall trafikera Vänerbanan-ner mot Skandiahamnen via just den nybyggda dubbelspåriga järnvägen Trollhättan-Göteborg för att avlasta dagens Västra stambanan Hallsberg via Skövde till Skandiahamnen.

Man vill helt enkelt få bort tunga godståg från järnvägsbanorna för utökad persontågstrafik på Västra stambanan.

När det gäller bullerproblematik som godstrafiken och rangerbangårdarna bidrar till så är Sverige med sin lilla befolkning ett U-land jämfört med europas mest tätbefolkade land Holland.

Det är viktigt att man skiljer på globala och lokala miljöeffekter. I detta fall syftar Sönke Behrends till positiva lokala miljöeffekter i första hand. De får aldrig prioriteras framför de globala miljöeffekterna. Man bör i stället prioritera åtgärder som bidrar till positiva både globala och lokala miljöeffekter.

Ett projekt där man ska skapa ett samlat logistikcentrum strax utanför stadskärnan, intill södra stambanan, är i startgroparna i Linköping. Ett liknande projekt (Samlic) genomfördes för 5-10 år sedan med gott resultat. Tanken är att man ska hitta en genomensam distribution av globalt gods som kommer via järnvägen och landsvägarna, som ska in till staden. Transporterna från logistikcentrumet och in till staden ska alltså gå via stadsanpassade transportfordon som endast kör med gods som faktiskt ska in till staden. Resultat blir alltså en bättre stadsmiljö genom färre och miljövänligare (globalt och lokalt) fordon.

Vad kostar det egentligen att flytta en rangerbangård som den i Sävenäs egentligen? Utan att överdriva tror jag att det kostar säkert minst 10 miljarder att bygga en ny anläggning som Sävenäs någon annanstans utanför Göteborg. Är det ekonomiskt försvarbart att göra en sådan investering? Jag tror aldrig att det kan gå att få det ekonomiskt försvarbart att genomföra det! speciellt inte för att genomföra det i förmån för Michaels förslag dvs för att bygga kolonihus. Viktigare att använda dom pengarna till andra viktigare investeringar i dagens järnvägssystem.

Bäst är nog att steg för steg bygga stad ovanpå stadsnära rangerbangårdar. På så vis blir man av med alla olägenheter och hushåller med marken. Dyrt? Förmodligen men betydligt billigare än att flytta.

SJ noterade trafikökningar på Västkustbanan, Södra stambanan, Västra stambanan och Mälarbanan...

Regeringen har beslutat att godkänna avtalen om finansiering av utbyggnad av tunnelbanan och...

Green Cargo är ny medlem i företagsnätverket Hagainitiativet. I Hagainitiativet ingår sedan...

Johan Söör tillträder 1 juli som vd för MTR Express – MTR:s satsning på kommersiell tågtrafik...

Längre tåg och fler resenärer kräver längre perronger. Nu har turen kommit till Liseberg och...

I sitt förslag till nationell plan för transportsystemet för åren 2014-2025 så presenterar...

Nya rapporter slår fast det stora resandeunderlaget på sträckan mellan Köpenhamn till Oslo. Och...

Snälltåget har tecknat avtal med Amadeus för att göra bokningar av tågresor tillgängligt genom...

Mälardalsrådet ser positivt på de investeringar som anslås järnväg och sjöfart i östra...

Temat för årsmöteskonferensen var "Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner". I Lund är den...

Sveriges Byggindustrier anser att den nationella infrastrukturplanen, med satsningar på 522...

Inga pengar finns avsatta för Norrbotniabanan i den Nationella transportplanen som nu har...

Regeringen avser att satsa totalt 522 miljarder kronor på infrastruktur under perioden 2014-2025...

Regeringen vill direktansluta Gävle hamn till Ostkustbanan och Bergslagsbanan. Regeringen...

Regeringen kommer att satsa 3,85 miljarder kronor för att minska restiderna på Ostkustbanan från...

Inlandsbanan erbjuder de järnvägsföretag som trafikerar stambanan att planera sina omledningar....

SJ:s traditionella gråa färg blir rosa under april och maj. Dagens industri folierar ett av SJ...

WSP investerar i Operations and Rolling Stock Consulting AB, ett företag med fokus på att hitta...

En av Sveriges mest trafikerade kommunikationsanläggningar är Knutpunkten, centralstationen i...

Mälardalsrådet deltog i veckan på Stora Transportdagen 2014 och tog intryck av den aktuella...

Under mars passerade för första gången persontågstrafiken över 10 miljoner körda tågkilometer för en månad. Samtidigt syns även en ökning av...

Den ryska statliga järnvägsoperatören RZD kan börja bygga en järnvägsförbindelse till Krimhalvön, efter ett beslut fattat av Rysslands president...

Nu görs en satsning på järnvägen mellan Ludvika och Västerås. Större tåg sätts in och banan rustas. Det skriver Dalarnas Tidnings nätupplaga dt.se...

Den nya bron vid Markaryds station behöver ett bättre skydd för att stå väl rustad mot väder och vind. Den kommer därför att monteras ned och...

Citybanans nya stationer vid T-centralen och Odenplan kommer vara först ut i Sverige med att ha avskiljande glasväggar med dörrsluss mellan...

Knutpunkten är Helsingborgs kommunikationsnav för färjor, tåg, stads- och regionbussar. Det är en av Sveriges mest trafikerade...

Övergången till sommartid förorsakade ändringar i tidtabellerna för tågtrafiken mellan Finland och Ryssland. I Ryssland gäller alltid sommartid så...

Tidigare i veckan rullade det första godståget på Verköbanan och därmed är verksamheten vid Karlskrona kombitermial igång.

2014 kommer att bli ett spännande år för Inlandsbanan AB som med högt uppsatta mål och tydliga visioner för framtiden arbetar för en regional...

Nu har nya Kungalängan på Malmö Centralstation öppnat. Med sex nya butiker utökas utbudet i stationsområdet. I den Kungliga väntsalen öppnar...

Fabege kommer att bidra med 100 miljoner kronor till Solna stads medfinansiering av tunnelbanan till Arenastaden. Utbetalningarna kommer att ske i...

Det förslag till nationell plan för tranportinfrastrukturen som lagts fram av Trafikverket räcker inte till om vi ska klara befolkningstillväxten...

Nu står det klart att ingen personal blir övertalig i samband med Strukton Rails köp av Balfour Beatty Rails skandinaviska verksamhet. Alla...

Den sammanlagda längden på Kinas höghastighetsräls är 11 028 kilometer. Inom de kommande åren kommer nätverket mer än fördubblas, med 12 000...

Silkesvägen i modern tappning är en 11 000 kilometer lång järnväg som löper genom Ryssland och Kazakstan och sammanlänkar den kinesiska storstaden...

Infranord Components i Nässjö har tagit hem en affär värd 30 miljoner kronor till projekt Citybanan i Stockholm.

Västtrafik kommer att ersätta vissa tågavgångar med buss under de kommande veckorna. Detta på grund av banarbeten på Bohusbanan.

Under våren med start den 31 mars byggs Kristianstad C om för att kunna möta det ökande resandet. Genom att bygga ut signalsystemet kan stationen...

Spårvagnsstäderna har på sitt årsmöte i Lund valt en ny styrelse. Professor Bengt Holmberg vid institutionen Trafik & väg på Lunds Universitet...

Den japanska teknikjätten Hitachi, som bland annat tillverkat Japans höghastighetståg Shinkansen, har antagit en aggressiv expansionsstrategi för...

Norska Jernbaneverket söker nu entreprenörer på den norska och...

Kollektivtrafiknämnden i Uppsala har beslutat att Uppsala län ska gå vidare...

Bombardier i Västerås ska minska antalet anställda med cirka 200 personer....

SJ har varslat 400 anställda inom administration och försäljning. Varslet...

Den 9 april är det slutkonferens för projektet The Scandinavian 8 Million...

Alstom har beviljats ​​tillstånd att använda regionaltåget Régiolis i...

Stormarna Ivar och Hilde orsakade stora volymer stormfällt virke som nu...

Den tyska tågoperatören Deutsche Bahn har beställt 29 elektriska motorvagnar...

Söderenergi har beslutat att Green Cargo får fortsatt förtroende att hantera...

Det Stockholmsbaserade skogsbolaget RusForest kommer att säljer sitt sågverk...

Skanska har skrivit kontrakt med statliga Railway Infrastructure...

Den 17 januari drog Trafikverket i nödbromsen för att hindra en ny...

30 människor skadades då ett tunnelbanetåg spårade ur på O´Hare Airport på...

Spårbytet på den nu hastighetsnedsatta sträckan Boden–Bastuträsk...

Svensk industri förlorar uppskattningsvis 1,5 miljarder kronor varje år på...

För att minska utsläppen och öppna upp nya arbetsmarknads- och...

Sydfranska staden Nice planerar att bygga ytterligare en spårvagnslinje...

Den 20 mars lanserade Skånetrafiken två Jojo-kort som riktar sig till...

Återställningsarbetet sedan urspårningen mellan Rensjön och Bergfors har...

Det är hög tid att sätta fokus på järnvägsutbildningarna i Sverige. Vi...

När de 17 egna resebutikerna i Sverige stänger den 31 mars breddar SJ...

Sydafrikas statliga godstransportföretag Transnet tillkännagav nyligen att...

Enligt en undersökning DSB, Danmarks statliga järnvägsbolag, har låtit göra...

Crossrail, Londons stora underjordiska, spårbundna transportprojekt,...

Den amerikanska delstaten Pennsylvanias guvernör, Tom Corbett, gav nyligen...

En ny typ av tjänst erbjuds nu från Trafikverket. Det är ett öppet API som...

Ett systematiskt och grundligt arbete avgör vilka åtgärder som vidtas för...

Regionfullmäktige i Skåne län har nu beslutat beslöt att anta...

Skanska har träffat en överenskommelse med Staffanstorps kommun om att...

”Kapaciteten på Stambanan genom Övre Norrland räcker inte ens när banan...

Nu är det beslutat att det kommer att läggas ballastfria spår på norska...

ABB och dess konsortiepartner UK Power Networks (UKPN) Services har fått ett...

Infranord har undertecknat kontraktet för drift och underhåll av Botniabanan...

Bombardier har fått en order från Transnet Freight Rail (TFR) i Sydafrika på...

Regeringen föreslår nu att man ska göra en ändring i lagen om kvotplikt för...

Seko, Service- och kommunikationsfacket, träffade den 14 mars Almega och – i...

Den 17 januari drog Trafikverket i nödbromsen för att hindra en ny...

Under 2014 kommer den finska järnvägsoperatören VR öppna sammanlagt 25 nya...

Sedan morgonen den 14 mars är det stopp i tågtrafiken strax norr om Kiruna....

Forecast

Stockholm

20 Apr, 2014

Sør, Flau vind, 0.8 m/s7°C

0 mm precipitation

Pressure: 1025.4 hPa

Göteborg

20 Apr, 2014

Nordøst, Flau vind, 1.1 m/s8°C

0 mm precipitation

Pressure: 1023.7 hPa

Malmö

20 Apr, 2014

Øst-nordøst, Lett bris, 3.9 m/s10°C

0 mm precipitation

Pressure: 1021.6 hPa

Sundsvall

20 Apr, 2014

Nordvest, Svak vind, 2.9 m/s6°C

0 mm precipitation

Pressure: 1025.4 hPa

Weather forecast from yr.no.
Rss Icon

Kalender

  • Inga kommande evenemang i jan 14
  • Inga kommande evenemang i feb 14
  • Inga kommande evenemang i mar 14
  • Inga kommande evenemang i jun 14
  • Inga kommande evenemang i jul 14
  • Inga kommande evenemang i aug 14
  • Inga kommande evenemang i sep 14
  • Inga kommande evenemang i okt 14
  • Inga kommande evenemang i nov 14
  • Inga kommande evenemang i dec 14

WebTV

Tags in Category

SJ flaggar för auktion

Vill sälja av RC3-lok