Du är här:
Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin ○ Söndag, maj 3, 2015

Järnvägsbolaget Borders Railway, som verkar i Skottland, har installerat sista bron av fyrtiotvå...

Den nya järnvägen mellan Köpenhamn och Ringsted via Køge är det största järnvägsprojektet på...

Västmetrons totalkostnader i Helsingfors tros bli cirka 1000 miljoner istället för tidigare...

Spåren är nu lagda i Projekt Hallandsås och nu väntar en lång rad arbeten innan tunneln öppnar...

För en vecka sedan anlände MTR Express fjärde tåg till Sverige. Nu sätts tåget i drift och...

Peab ska bygga om sju mil järnväg i Värmland och Västmanland. Uppdraget omfattar även nybyggnad...

Det är stora störningar i tågtrafiken i Stockholm. En trasig växel kommer att lagas under dagen...

Transporterna av skogsprodukter på de amerikanska järnvägarna steg med 2,1 procent under vecka...

Efter en månads drift kan MTR Express, som startade sin snabbtågstrafik mellan Göteborg och...

Alstom har vunnit nytt kontrakt om att leverera 25 nya regionaltåg av modellen Jazz till den...

Sänkta biljettpriser för tågresor över Öresundsbron med 30 procent skulle på sikt ge en...

I syfte att förbättra arbetet med järnvägsunderhåll har Luleå tekniska universitet i samverkan...

En av landets största beställare söker leverantörer. På en nationell leverantörsdag i Stockholm...

Helsingfors stads trafikverk, HST, fyller 70 år under 2015, och det firas med...

Stadler Rail har fått en order av holländska statens järnvägar (NS) för leverans av 58 Flirt-tåg...

Ryska RZD köper in 68 nya diesellok från landets största tågtillverkare Transmashholding,...

Vid flera tillfällen under maj och juni kommer ett antal tåg till och från Göteborgs...

Byggandet av Carlsbergs nya Station i Köpenhamn har börjat. Stationsbygget, som kommer att...

Det japanska bolaget JR Tokai, satte tidigare i veckan ett världsrekord för Maglevtåg,...

Estniska privata järnvägsföretaget, Go Rail, bekräftade den 16 april, att företaget avbryter "...

Regeringen beslutade 16 april om en ändring i trafikförordningen av maxvikten på lastbilar från dagens 60 ton till 64 tons bruttovikt. Tillsammans...

Regionen satsar hårt för att få till stånd en nära geografisk dragning av kommande höghastighetsbana. Kommunen och Linnéuniversitetet är...

Det finländska järnvägsbolaget VR-Group Ab:s bolagsstämma den 15 april godkände bolagets bokslut för år 2014. Bolagsstämman fastställde utgående...

Järnvägsbolaget Amtrak erhöll erkännande för företagets förvärvskompetens genom att för första gången bli utsett till USAs bästa arbetsgivare 2015...

Den planerade spårvägen i Lund föreslås få statlig medfinansiering via regeringens nya stadsmiljöavtal. Lund blir den första staden i Sverige som...

Marieholmsförbindelsen, ett av Göteborgs hittills mest omfattande och strategiskt viktiga infrastrukturprojekt, är på god väg att realiseras....

Bristen på ukrainska järnvägsvagnar för spannmål under en tid då exporten av dessa varor ökar skapar huvudbry för landets transportmyndigheter....

Planerna på ett så kallat entimmeståg mellan Åbo och Helsingfors bör få finansiering från EU och den nya regeringen borde göra upp behövliga...

Det tyska lokförarförbundet GDL varslar åter igen om strejk, enligt tyska medier. Senaste strejken i slutet av förra året var den längsta i...

ABB har tagit emot en order om elkraftförsörjning vid ett järnvägsbygge i Schweiz. Ordern, som är värd 30 miljoner dollar, ska öka kapaciteten i...

Regeringen är delad i synen på förstatligande av järnvägsunderhållet. Miljöpartiet vill återföra allt underhåll till Trafikverket,...

Kina ska satsa 400 miljarder kronor i Pakistan - för att bygga en modern motsvarighet till den medeltida handelsrutten Sidenvägen.

Det spanska utvecklingsministeriet lade i mars fram flera förslag som syftar till att skapa en strategi för utveckling av infrastrukturen,...

På dagen enligt den tidsplan som MTR Express och Stadler satte i oktober 2013 har MTR tagit emot sitt fjärde tåg från Stadler.

För att öka kapaciteten och minska restiden på Västkustbanan ska järnvägen mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg, byggas ut till...

Ett stort byggprojekt har nått sitt slutstadium i Paris centrum. Vid Les Halles, Hallarna, som redan vid medeltiden var en stor marknadsplats,...

Ukrainska regeringen har nyligen beslutat att 405 km spår skall repareras fram till 1 juni för att garantera säkerheten och öka kapaciteten för...

För ökad driftsäkerhet och kapacitet bygger Trafikverket om bangården i Åstorp, med start på måndag. Under kommande helger, fram till i oktober,...

Ryska Russian Railway Logisticts meddelar att de förvärvat 50 procent av aktierna i Liepajas naftas transit (LNT), ett lettiskt...

De första av Virgins förstaklassvagnar av typ Pendolino, som har rustats om till standardklassen, är redan i tjänst.

Nu lanserar SJ en ny kombinationsbiljett för resor med tåg och buss inom...

Utredningen om järnvägens organisation överlämnade idag delbetänkandet Koll...

Nu är det officiellt att Stockholms Centralstation är nominerat till Årets...

Sammanlagt 47 företag vill köra på de svenska järnvägarna 2016. Det ser ut...

Net Danmark elektrifierar en 57 km lång dubbelspårig järnvägslinje mellan...

Bro pendelstågsdepå i Stockholm är en av tre depåer i SL-trafiken och i takt...

”Vi utgår från att Trafikverket nu istället tidigarelägger spårbytet på...

Stockholms läns landsting har efter uppvaktningen från Huddinges politiska...

Hector Rail och Fortum Värme har skrivit avtal om tågtransporter till...

Premiärministern Modi besökte centralstationen i Berlin som ett led i den...

Våldsamheter mot tågpersonal i Tyskland ökade med 25 procent under 2014...

Rykten har varit i svang om att Bombardier tänker avyttra sin...

Finlands största banbyggare VR Track agerar i allt större utsträckning på...

Den 13 april tog infrastrukturminister Anna Johansson på sig...

Samtidigt som regeringen nu satsar miljardbelopp på det svenska...

Punktlighetsresultatet för mars blev 92,0 % för persontågen och 79,9 % för...

Kostnaden för eftersläpningen av underhållet i det norska järnvägsnätet...

På grund av signalfel vid Stockholm Södra och ett försenat banarbete Spånga-...

De finländska västnyländska kommunerna och politikerna för en regelrätt...

MTR är med i och leder konsortiet Northwest Rapid Transit Consortium (NRT),...

Det är trångt på väg och järnväg. Sverige inför den största investeringen i...

Det spanska ministeriet för utveckling har nyligen lagt fram flera förslag...

Skanska har tecknat ett kontrakt med MTA, New York City Transit, om att...

Linköpings tingsrätt fastställde nyligen Motala Train ABs offentliga ackord...

Regionstyrelsen fattade nyligen beslut om att förorda att man bygger en...

Bangården i Åstorp är sliten, omodern och har svårt att klara den växande...

Enligt tidningen Norrbottens-Kuriren så har infrastrukturminister Anna...

Den kinesiska regeringen ger finansiella garantier till ett värde av 3,2...

Sedan Trafikverket stängde av delar av tågtrafiken norr om Stockholm har...

Under 2010-2014 har Trafikverkets interna effektivitetsprogram inneburit...

Kollektivtrafikhuvudmannen i Houston, Metropolitan Transit Authority of...

Nanjing tunnelbanelinje nummer 3, med en längd om totalt 44,1 kilometer i...

25 000 signaltrådar, tre kilometer räls, nya växlar, tillfälliga broar och...

En modifierad version av loket som redan används ute i Europa kommer att...

Regeringen satsar 620 miljoner kronor på landets järnväg. Satsningen är...

MASS Rapid Transit Authority i Thailand (MRTA) undertecknade den 3 april...

Regeringen presenterade i dag ökade satsningar på järnvägsunderhåll som en...

Jernbaneverket ska överta driftansvaret för alla Norges godsterminaler. De...

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

  • Inga kommande evenemang i jan 15
  • Inga kommande evenemang i feb 15
  • Inga kommande evenemang i mar 15
  • Inga kommande evenemang i apr 15
  • Inga kommande evenemang i aug 15
  • Inga kommande evenemang i sep 15
  • Inga kommande evenemang i nov 15
  • Inga kommande evenemang i dec 15

WebbTV

MTR Express rullade ut premiärtåget

ANNONS
Stadler Flirt var på plats vid Stockholm Central

Det var många förväntansfulla resenärer som äntrade huvudstadens centralstation kring måndag lunch, alla måna av att få en skymt av MTR Express nya snabbtåg, Stadler Flirt, som ska trafikera Stockholm-Göteborg. Järnvägsnyheter.se följde med på premiärturen som löpte mellan huvudstaden och sörmländska Nykvarn i ett abonnerat tåg.

Tags in Category