Du är här:
Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin ○ Lördag, april 25, 2015

Den planerade spårvägen i Lund föreslås få statlig medfinansiering via regeringens nya...

Marieholmsförbindelsen, ett av Göteborgs hittills mest omfattande och strategiskt viktiga...

Bristen på ukrainska järnvägsvagnar för spannmål under en tid då exporten av dessa varor ökar...

Planerna på ett så kallat entimmeståg mellan Åbo och Helsingfors bör få finansiering från EU och...

Det tyska lokförarförbundet GDL varslar åter igen om strejk, enligt tyska medier. Senaste...

ABB har tagit emot en order om elkraftförsörjning vid ett järnvägsbygge i Schweiz. Ordern, som...

Regeringen är delad i synen på förstatligande av järnvägsunderhållet. Miljöpartiet vill återföra...

Kina ska satsa 400 miljarder kronor i Pakistan - för att bygga en modern motsvarighet till den...

Det spanska utvecklingsministeriet lade i mars fram flera förslag som syftar till att skapa en...

På dagen enligt den tidsplan som MTR Express och Stadler satte i oktober 2013 har MTR tagit emot...

För att öka kapaciteten och minska restiden på Västkustbanan ska järnvägen mellan Ängelholm och...

Ett stort byggprojekt har nått sitt slutstadium i Paris centrum. Vid Les Halles, Hallarna, som...

Ukrainska regeringen har nyligen beslutat att 405 km spår skall repareras fram till 1 juni för...

För ökad driftsäkerhet och kapacitet bygger Trafikverket om bangården i Åstorp, med start på...

Ryska Russian Railway Logisticts meddelar att de förvärvat 50 procent av aktierna i Liepajas...

De första av Virgins förstaklassvagnar av typ Pendolino, som har rustats om till standardklassen...

Nu lanserar SJ en ny kombinationsbiljett för resor med tåg och buss inom Södertälje och Nykvarns...

Utredningen om järnvägens organisation överlämnade idag delbetänkandet Koll på anläggningen till...

Nu är det officiellt att Stockholms Centralstation är nominerat till Årets Stockholmsbyggnad...

Sammanlagt 47 företag vill köra på de svenska järnvägarna 2016. Det ser ut att bli fortsatt...

Net Danmark elektrifierar en 57 km lång dubbelspårig järnvägslinje mellan Esbjerg och Lunderskov fram till slutet av 2016. Med elektrifieringen av...

Bro pendelstågsdepå i Stockholm är en av tre depåer i SL-trafiken och i takt med att turtätheten ökar i Stockholm behöver depåns kapacitet för...

”Vi utgår från att Trafikverket nu istället tidigarelägger spårbytet på delar av Stambanan genom övre Norrland sträckan Boden-Bastuträsk” säger...

Sound Transit, kollektivtrafikoperatör i Seattle i nordvästra USA, håller nu på att förlänga sitt spårvägssystem, Central Link, från centrala...

Stockholms läns landsting har efter uppvaktningen från Huddinges politiska ledning meddelat att programstudien för Spårväg syd fortsätter som...

Hector Rail och Fortum Värme har skrivit avtal om tågtransporter till biokraftvärmeverket i Hjorthagen, Stockholm. Biobränsle från Mellansverige,...

SKF har i samarbete med SJ nyligen börjat köra SKF Insight på ett järnvägsfordon. Det här pilotprojektet kommer att visa de tekniska och...

Premiärministern Modi besökte centralstationen i Berlin som ett led i den indiska regeringens handlingsplan för modernisering av landets järnvägar...

Våldsamheter mot tågpersonal i Tyskland ökade med 25 procent under 2014 visar färsk statistik från järnvägsoperatören Deutsche Bahn (DB).

Rykten har varit i svang om att Bombardier tänker avyttra sin järnvägsverksamhet.

Finlands största banbyggare VR Track agerar i allt större utsträckning på internationella marknaderna. För närvarande pågår en omfattande...

Den 13 april tog infrastrukturminister Anna Johansson på sig skyddsutrustningen och gav sig ut i spårmiljö. Under några sena kvällstimmar besökte...

Samtidigt som regeringen nu satsar miljardbelopp på det svenska järnvägssystemet så sitter en professor på Luleå tekniska universitet och...

Punktlighetsresultatet för mars blev 92,0 % för persontågen och 79,9 % för godstågen. Det meddelar Trafikverket som nu publicerar...

Kostnaden för eftersläpningen av underhållet i det norska järnvägsnätet uppskattas till cirka 17 miljarder norska kronor, enligt Jernbaneverket....

Ett samverkansbolag mellan Alstom och Shanghai Rail Traffic Equipment Development (STRED) har tilldelats ett kontrakt om 72 miljoner euro, för...

På grund av signalfel vid Stockholm Södra och ett försenat banarbete Spånga-Jakobsberg, har såväl Stockholms pendeltågstrafik som fjärrtåg...

De finländska västnyländska kommunerna och politikerna för en regelrätt tävlan om att få nya järnvägsinvesteringar till den egna regionen. Lojo...

MTR är med i och leder konsortiet Northwest Rapid Transit Consortium (NRT), som just nu bygger ett av världens största järnvägsprojekt i delstaten...

Det är trångt på väg och järnväg. Sverige inför den största investeringen i tågtrafik i modern tid. Men det räcker inte. Låt sjöfarten avlasta...

Det spanska ministeriet för utveckling har nyligen lagt fram flera förslag...

Nyligen levererade tjeckiska Inekon företagets första prototyp av en...

Skanska har tecknat ett kontrakt med MTA, New York City Transit, om att...

Linköpings tingsrätt fastställde nyligen Motala Train ABs offentliga ackord...

Regionstyrelsen fattade nyligen beslut om att förorda att man bygger en...

Bangården i Åstorp är sliten, omodern och har svårt att klara den växande...

Enligt tidningen Norrbottens-Kuriren så har infrastrukturminister Anna...

Den kinesiska regeringen ger finansiella garantier till ett värde av 3,2...

Sedan Trafikverket stängde av delar av tågtrafiken norr om Stockholm har...

Under 2010-2014 har Trafikverkets interna effektivitetsprogram inneburit...

Kollektivtrafikhuvudmannen i Houston, Metropolitan Transit Authority of...

Nanjing tunnelbanelinje nummer 3, med en längd om totalt 44,1 kilometer i...

25 000 signaltrådar, tre kilometer räls, nya växlar, tillfälliga broar och...

En modifierad version av loket som redan används ute i Europa kommer att...

Regeringen satsar 620 miljoner kronor på landets järnväg. Satsningen är...

MASS Rapid Transit Authority i Thailand (MRTA) undertecknade den 3 april...

Regeringen presenterade i dag ökade satsningar på järnvägsunderhåll som en...

Jernbaneverket ska överta driftansvaret för alla Norges godsterminaler. De...

Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm C och Älvsjö, i båda riktningar...

Regeringen kommer att satsa 620 miljoner kronor på ökat järnvägsunderhåll...

För fem år sedan orsakade järnvägarna 15 procent av alla tågförseningar i...

Västra Nylands räddningsverk ordnar en räddningsövning på byggplatsen för...

Jönköpings kommun går med föreningen Spårvagnsstäderna. Organisationen...

Järnvägsbolaget VR började använda sommartidtabeller redan vid månadskiftet...

Ett spår öppnas igen för trafik den 1 april klockan 10 efter urspårningen...

Deutsche Bahn och Bombardier Transportation har enats om en utomrättslig...

Uzbekistanska järnvägsbolaget meddelade nyligen, att den första fasen av...

Under de senaste månaderna har det genomförts upprepade försök att lindra de...

Detaljerat ingenjörsarbete för design och utveckling har nu satt igång inför...

Ett godståg spårade på tisdagsmorgonen ur vid Nykvarn på sträckan Stockholm-...

Tre planerade arbetspass varje helg under tolv veckor förra sommaren har...

Nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken ska gå genom Linköping i en tunnel...

Det har länge funnits ett stort intresse för en snabbare tågförbindelse...

Cowi, tillsammans med Multiconsult vann konkurrensen för planering av...

Bombardier har vunnit ett tioårigt kontrakt på tågunderhåll avseende...

Veidekke Anläggning Öst bygger på uppdrag av Stockholms Lokaltrafik en 340...

Från klockan 02.30 på skärtorsdagen till klockan 09.00 annandag påsk stänger...

GE Transportation (GE) har tecknat ett avtal med AEnergia om leverans av 100...

Ett konstprojekt har fyllt tågstationen i Myrbacka med färg, efter att...

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

  • Inga kommande evenemang i jan 15
  • Inga kommande evenemang i feb 15
  • Inga kommande evenemang i mar 15
  • Inga kommande evenemang i apr 15
  • Inga kommande evenemang i aug 15
  • Inga kommande evenemang i sep 15
  • Inga kommande evenemang i nov 15
  • Inga kommande evenemang i dec 15

WebbTV

MTR Express rullade ut premiärtåget

ANNONS
Stadler Flirt var på plats vid Stockholm Central

Det var många förväntansfulla resenärer som äntrade huvudstadens centralstation kring måndag lunch, alla måna av att få en skymt av MTR Express nya snabbtåg, Stadler Flirt, som ska trafikera Stockholm-Göteborg. Järnvägsnyheter.se följde med på premiärturen som löpte mellan huvudstaden och sörmländska Nykvarn i ett abonnerat tåg.

Tags in Category