Du är här:
Mötesplatsen för dig inom järnvägsindustrin ○ Söndag, januari 25, 2015

Under vecka 4 kommer spåren att börja byggas i Hallandsåstunnlarna. Totalt är det cirka 9 300...

Nu drar Skanska igång sitt tredje projekt – Spårskede 4 – i bygget av den nya knutpunkten för...

Nyligen besökte en östfinländsk kustbanedelegation landets riksdag för att yrka på byggandet av...

Norska Jernbaneverket vill etablera en ny fraktterminal vid Torgård, för att stärka logistiken i...

Železnice Slovenskej Republiky, ŽSR, det statligt ägda bolaget för järnvägsinfrastruktur i...

Danska DSB Øresund fick böta närmare åtta miljoner svenska kronor från december för att så många...

Åtta kilometer av linjen går i tunnlar. Helsingfors Vanda flygplats öppnar en tågförbindelse...

MTR Express har tecknat avtal med ett antal större resebyråer. Dessa kan börja sälja...

Strukton Rail har valt Jojkas plattform för intern sms-kommunikation. Bolaget som bygger, driver...

Det planerade projektet innebär byggande av en höghastighetsjärnväg från Sankt Petersburgs...

2014 var ett bra år för de danska tågens punktlighet, enligt tågoperatören DSB, som sammanställt...

Det krävs en storsatsning på järnvägen fram till 2050 om man ska ha ett konkurrenskraftigt och...

Staden Avignon i sydöstra Frankrike, med knappt 100 000 invånare I centralorten, planerar för en...

Esbos första spårvagnlinje kan bli verklighet år 2025. Denna syd- finländsk stad planerar också...

ABB har tagit nya järnvägsorder från Stadler Rail i Europa och USA, till ett värde av 40...

Med ny organisationsstruktur inom exportverksamheten, nya krafter i företaget och med eget...

Byggandet av Mellersta Böle norr om Helsingfors centrum startar under våren. Så småningom,...

Efter en omfattande och konkurrensutsatt försäljningsprocess har SJ AB tecknat avtal om att...

På 2030-talet kan metron Helsingfors få en metrolinje norrut. Men staden förbereder sig för nya...

Den finländska tågoperatören VR Group planerar att flytta sitt huvudkontor vid järnvägsstationen...

Nu påbörjas bygget av anslutningarna mellan Citybanans nya plattform för pendeltågen och tunnelbanans plattform ovanför. Arbetet görs innanför en...

Keolis expanderar verksamheten genom att bygga upp ett nytt affärsområde som kommer vara inriktat på spårtrafik.

Hitachi har tagit emot en beställning på 16 stycken lutande tågvagnar av modellen TEMU1000 från den taiwanesiska staten.

Arbetet mot kopparstölder ser ut att ge resultat. Under 2014 var det 86 stölder färre än 2012 och 117 färre stölder jämfört med 2013.

För fjärde året i rad har MTR huvudansvaret för snöberedskapen i tunnelbanan. Med avstamp i tidigare år ser prognosen bra ut: Färre inställda tåg...

För närvarande ser man inte bara tåg på järnvägsstationer i tyska regionen Münsterland, utan även massor av bygg- och anläggningsfordon....

I slutet på november 2013 stängdes järnvägsbanken på Mittbanan väster om Storlien (Stora helvetet), då Trafikverket bedömde att det fanns risk för...

Helsingfors stads trafikverk (HST) avslår Siemens nya anbud om automatmetron. Staden har under måndagen granskat de fyra anbud som Siemens...

Flytoget, snabbtåget mellan Oslo centralstation och flygplatsen Gardermoen, uppnådde under 2014 en rekordhög punktlighet. Hela 97,2 procent av...

Offren efter Lac-Mégantics tågurspårning 2013, kommer av allt att döma att få ersättning i nästa sommar för dödsfall och skador samt ekonomisk...

Bombardier Innovia Monorail 300 har belönats med Good Design Award, en av världens mest prestigefyllda utmärkelser för god formgivning som delas...

År 2019 beräknar tågoperatören The Long Island Rail Road, LIRR, att avsluta sitt projekt att bygga ett nytt spår på Long Island, längs...

Det har varit stora störningar i tågtrafiken i Syd- och Västsverige i samband med att stormen Egon passerade Sverige. De flesta avgångar går nu...

Bulgariska regeringen nylanserar privatiseringsprocessen för BDZ Freight Services, fraktenheten inom det nationella bolaget, Bulgariska...

Godstågsbolaget Green Cargo nådde 95 procents punktlighet till kund för helåret 2014.

Den eviga följetongen om det statliga danska järnvägsbolaget DSBs kraftigt försenade dieseldrivna IC4 tågsätt tog ny vändning slutet av förra året...

Väntan på spårvagnen i Åbo kan bli längre än beräknat. Den finländska stadens fullmäktige ska fatta beslut före sommaren om spårvägens vara eller...

Persontrafiken på kinesiska höghastighetsjärnvägar kommer att fortsätta växa under de kommande två decennierna, enligt prognoser från analytiker...

Englandbaserade Petards förnyar sitt kontrakt med Bombardier Transportation. Kontraktet avser att leverera ett digitalt CCTV-system, eyeTrain, för...

Trafikbolaget MÄLAB:s styrelse beslutade i slutet av förra året att ingå ett avtal med Eskilstuna kommun om att hyra en verkstadsdepå för att...

PKP Cargo köper tjeckisk järnvägsgodsoperatör för 102 miljoner euro.

Moskvaborna som vill ta tåget till Krim, får räkna med en resa på nästan två...

Nya järnvägslinjer byggs över storstadsområdet Los Angeles (LA) i en unik...

Myndigheten för Kaliforniens planerade höghastighetstågsträcka höll en...

Green Cargo och Euromaint Rail förlänger samarbetet kring underhåll av el-...

X2AB och Spårvagnsstäderna är överens om att ta fram samordnade Guidelines...

Under 2014 var punktligheten för persontågstrafiken 90,3 procent, en...

1 september 2015 tar Strukton Rail över drift och underhåll av...

Helsingfors stads trafikverk förhandlar igen med Siemens om automatmetron....

Alstom har levererat signalsystemet till Hongkongs West Island-...

Den danske trafikministern Magnus Heunicke (S) fortsätter att skylla...

Den 8–9 januari 2015 är det dags för Transportforum, Nordens största årliga...

Under 2014 omkom 104 personer på järnvägen. Det är färre än 2013 (111) men...

NCC ska tillsammans med teknikkonsulten Tyréns modernisera och utveckla...

Jernbaneverket övertar driftsansvaret för godsterminalerna och fortsätter...

Efter några år av samarbete med Bridgeway Consulting i Storbritannien,...

Den nya höghastighetsträckan från Shanghai till Guangzhou, som öppnade...

Dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan har under 2014 skett på flera...

Istället för stationen i Rødbyhavn, som försvinner som anslutningsstation...

Dickursbys järnvägsstation norr om Helsingfors är den näst livligaste...

Strukton Rail kommer att sluta sin småskaliga spårbundna verksamhet i...

MTR, som bland annat driver tunnelbanan i Stockholm på uppdrag av SL, är...

Belgiska järnvägsoperatören SNCB introducerade nyligen företagets nya...

Finrails årsomsättning uppgår till 36 miljoner euro. Som ägare kommer den...

Malmbanan mellan Kiruna och Narvik är unik i sitt slag. Där kör man med...

Kinas snabbtågsnät fortsätter att växa med rasande fart. Bara i fredags togs...

Sweco anlitas av Trafikverket. Uppdraget gäller en etapp av Ostlänken, som...

Lena Herrmann, med lång erfarenhet från ansvarsfulla poster inom...

Sweco kommer att byggleda förlängningen av tunnelbanan västerut från...

Det slutgiltiga beslutet om automatmetrons framtid kom trax före julhelgen...

Regeringen i Norge har föreslagit ett anslag till Jernbaneverket på 17,7...

Modern teknik och ny interiör tar SJ: s snabbtåg SJ 2000 in i framtiden. Som...

Järnvägens underhålls- och investeringsplanering sker rullande över flera år...

Rejlers har fått i uppdrag av Trafikverket att, utifrån tidigare...

I skrivelse till regeringen uttrycker Näringslivets Transportråd med...

Ängelholms gymnasieskola får statsbidrag för att tillsammans med...

Alstom har nyligen tecknat ett nioårigt underhållskontrakt med SJ för...

Trafikverket reparerar växlar på Västkustbanan mellan Kävlinge och...

Nu har den etiopiska huvudstaden Addis Abeba fått sina första...

I somras började de första spåren att läggas i projekt Citybanan....

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

WebTV

Framtidsvisioner på Järnvägsdagen 2014

Tredje december

Tags in Category